Docter - Noblex

Spoločnosť Docter Optics je nemeckým výrobcom kvalitnej športovej optiky ako sú ďalekohľady, puškohľady, zameriavače, kolimátory blesky a okuliarov. Sídli v meste Eisfeld, v Nemecku, kde sa vyvíja a vyrába väčšina jej produktov.

História výroby optiky je neoddeliteľne spojená so spoločnosťou Carl Zeiss, ktorá už v roku 1893 vyrobila prvý ďalekohľad. Približne v rovnakom roku vznikol aj prvý puškohľad. Spoločnosť Carl Zeiss zohrala rozhodujúcu úlohu v rýchlom rozvoji ďalekohľadov a puškohľadov a iných optických potrieb na trhu. Svoje produkty vylepšovala a už pred rokom 1945 sa presadila s viacerými inováciami ako boli napr. širokouhlý okulár, variabilné zväčšenie, optický systém ROOF, antireflexné vrstvy na optike, asferické šošovky, atď.

S koncom druhej svetovej vojny spoločnosť Carl Zeiss (Jena) opustili mnohí vedúci pracovníci a veľkú časť závodu demontovali. Široká škála produktov sa znížila len na výrobu bežných ďalekohľadov ako 7x50, 10x50 a 8x30. V roku 1952 bola v Eisfielde založená nová pobočka, spoločnosť VEB Carl Zeiss Jena. Spočiatku jej hlavnou úlohou bola produkcia zameraná hlavne na výrobu a dodávky dielov pre spoločnosť Zeiss. V polovici 60.rokov sa presunula výroba a montáž ďalekohľadov a puškohľadov z Jeny do Eisfieldu a začali sa tam vyrábať aj optické analytické prístroje. V 80. rokoch sa posilnila kapacita výroby, čo viedlo k vývoju nových generácií optoelektronických prístrojov a rozšírenie vývoja nových ďalekohľadov a puškohľadov.

V roku 1991 prevzal závod Zeiss v Eisfelde Bernhard Docter, ktorý svoje meno prepožičal tejto spoločnosti a jej produktom. Investoval do modernizácie a nových technológií s cieľom zabezpečiť a neustále zvyšovať kvalitu produktov. Pokrok, ktorý dosiahol v oblasti vizuálneho pozorovania, tvorba nových funkcií hlavne pri puškohľadoch a výroba úplne nových produktových skupín ako boli zameriavače, kolimátory znamenal pre spoločnosť aj značnú finančnú záťaž a v roku 1995 ju to priviedlo až k bankrotu. Až v roku 1997 prevzala závod v Eisfielde spoločnosť Analiytik JenaOn, s ktorou spoločnosť Docter spolupracovala už pred bankrotom. Už po prvom roku sa spoločnosť dostala z červených čísiel s veľmi dobrým obratom a výsledkami, čo umožnilo ďalší rozvoj tejto spoločnosti a v bohatej tradícii výroby ďalekohľadov, puškohľadov, zameriavačov, zväčšovacích skiel a optoelektronických prístrojov pokračuje až dodnes.

Žiadne produkty značky Docter - Noblex sa nenašli...