Flir

Spoločnosť Flir System je najväčším výrobcom na svete, ktorý sa špecializuje na vývoj a výrobu termovízie, príslušných komponentov a obrazových snímačov. Bola založená v roku 1978 v meste Tigard, v štáte Oregon, USA. Názov spoločnosti je skratkou z anglického výrazu „Forward Looking InfraRed". V polovici 90. rokov minulého storočia sa spoločnosť presídlila do Portlandu, kde sa spojila so spoločnosťou Aircraft Company.

Získanie spoločnosti Agema (Švédsko) v roku 1998, ktorá samotná zdvojnásobila veľkosť firmy a v roku 1999 spoločnosti Inframetrics znamenalo pre spoločnosť Flir nový vývoj a inováciu, zvýšený predaj produktov a zvýšený úspech na trhu s termovíziou. Tieto dve spoločnosti priniesli do firmy viac ako 60 ročné skúsenosti s vývojom a aplikáciou odborných znalostí v tejto oblasti.

V roku 2003 získala spoločnosť Flir popredného vývojára a výrobcu širokého spektra infračervených zobrazovacích produktov, vrátane infračervených detektorov a ďalších inovácií, spoločnosť Indigo System..

Od tej doby spoločnosť investovala nemálo prostriedkov do rozšírenia škály produktov a vývoja nových technológií. Tieto investície umožnili výrazný rast príjmov a jednotkových objemov, ktoré pomohli znížiť výrobné náklady, a tým aj ceny produktov. To viedlo k dramatickému nárastu zákazníkov, ako aj globálneho povedomia o sile termovízie.

Spoločnosť si získala dôveru takých významných zákazníkov ako spoločnosť BMW a armády Spojených štátov.

V súčasnosti je spoločnosť štruktúrovaná do šiestich špecifických segmentov. A to segment, ktorý vyrába vysoko kvalitné výrobky pre armádu a vládu, potom termovízie pre stavebný priemysel, testovacie a meracie nástroje, ďalej elektroniku pre námorníctvo, termovízie pre priemyselnú, obchodnú a rezidenčnú bezpečnosť a napokon segment pre výrobu senzorov detegujúcich chemické a biologické žiarenia a výbušniny.

V súčasnej dobe spoločnosť pôsobí celosvetovo a zamestnáva celkovo viac ako 2800 špecializovaných pracovníkov.

Žiadne produkty značky Flir sa nenašli...