Heckler & Koch

Spoločnosť Heckler & Koch založili v roku 1949 Edmund Heckler, Theodor Koch a Alex Seidel. V jej začiatkoch vyrábala len náhradné diely pre domáce spotrebiče a bicykle. V roku 1955 po skončení zákazu vyzbrojovania sa spoločnosť Heckler & Koch mení na čisto zbrojársky podnik.

V  súčasnosti Heckler & Koch má vedúce postavenie na trhu a aj medzi technológiami. Stanovuje štandardy pri výrobe inovatívnych a spoľahlivých ručných zbraní. Jedným z  rozhodujúcich faktorov jeho úspechu je investovanie 4% svojich príjmov do výskumu a vývoja. Už v tejto fáze spoločnosť kladie osobitný dôraz na efektívne zabezpečenie kvality a spoľahlivosti výrobkov.

Ku kvalite taktiež významne prispievajú aj moderné výrobné zariadenia. O spoločnosti Heckler & Koch je známe, že patrí medzi najmodernejšie zbrojárske fabriky vo svete.

Heckler & Koch stanovuje štandardy pri uvádzaní nových technológií a materiálov. Príkladom toho sú plasty MIM (Metal Injection Moulding) a tvárnenie za studena. Týmito novými technológiami sa zvyšuje presnosť a životnosť produktov i pri dlhších servisných intervaloch.

Kvalita výrobkov sa odráža aj v spokojnosti zákazníkov a ich vzťahu ku spoločnosti.

Žiadne produkty značky Heckler & Koch sa nenašli...