Benelux

Benelux je skratka pre trojuholník ekonomickej spolupráce medzi Belgickom, Holandskom a Luxemburskom. Táto spolupráca sa začala v roku 1948 a zahŕňa hospodársku, sociálnu a kultúrnu spoluprácu medzi týmito krajinami. Cieľom Beneluxu je zlepšenie hospodárskej a sociálnej integrácie medzi týmito krajinami, rozvoj vzájomného obchodu a podpora spolupráce v oblastiach ako je vzdelávanie, vedy a technológie. Benelux tiež spolupracuje s inými európskymi krajinami ako je Nemecko a Francúzsko v rámci Európskej únie a zohráva dôležitú úlohu v integrácii Európy.