BMI

Čo je BMI

BMI (Body Mass Index), teda index telesnej hmotnosti, je jednoduchá metrika na určenie, či má človek primeranú hmotnosť vzhľadom na svoju výšku. Táto metrika sa používa ako nástroj na rýchlu a jednoduchú kontrolu telesnej hmotnosti, pretože zohľadňuje hmotnosť a výšku osoby.

Ako vypočítať BMI

BMI sa vypočíta podľa vzorca:

BMI = hmotnosť (kg) / (výška (m) x výška (m))

Kde hmotnosť sa udáva v kilogramoch a výška v metroch. Výsledná hodnota BMI indikuje, či má osoba podváhu, normálnu váhu, nadváhu alebo obezitu.

Hodnoty BMI sa vyhodnocujú podľa určených kritérií a tabuliek, ktoré zohľadňujú pohlavie, vek a iné faktory. Všeobecne platí, že hodnota BMI medzi 18,5 a 24,9 sa považuje za normálnu a zdravú, hodnota BMI medzi 25 a 29,9 znamená nadváhu a hodnota BMI 30 a vyššie indikuje obezitu. Hodnota BMI pod 18,5 znamená podvýživu alebo chudokrvnosť.

Je však dôležité poznamenať, že hodnota BMI nie je vždy spoľahlivým indikátorom zdravotného stavu a nemusí brať do úvahy rôzne faktory, ako napríklad telesné zloženie a množstvo svalovej hmoty. Pre presnejšie vyhodnotenie telesnej hmotnosti by malo byť hodnotenie BMI doplnené o ďalšie merania a vyšetrenia.