Clip point čepeľ

Clip point je termín používaný pre typ čepele noža, ktorá má zakrivenú líniu na vrchu čepele s malým výbežkom alebo zárezom na spodnej strane. Tento tvar čepele umožňuje lepšie kontrolovať nož pri práci a tiež umožňuje lepšie vyváženie noža. "Článok" je často používaný ako synonymum pre článok v novinách alebo inom písomnom zdroji, ale v tomto kontexte by sa mohlo myslieť na článok ako časť noža alebo iného predmetu.