Film je forma umenia, pri ktorej sa séria obrazov (snímok) premieta rýchlym sledom, vytvárajúcich dojem pohybu. Je to multimediálny prostriedok vyjadrovania, ktorý kombinuje herecké výkony, réžiu, scénografiu, hudbu a iné prvky, aby vytvoril vizuálny príbeh alebo skúsenosť pre divákov.

Filmy majú rôzne žánre a formáty. Medzi najčastejšie žánre patria dráma, komédia, akčný film, sci-fi, horor, romantický film, dokumentárny film a animovaný film. Filmy môžu mať rôzne formáty, ako napríklad celovečerné filmy, krátke filmy, seriály a animované filmy.

V procese tvorby filmu je dôležité niekoľko kľúčových postáv, ako je scenárista, režisér, kameraman, herci a producenti. Scenárista píše scenár, ktorý slúži ako príbehový plán pre film. Režisér je zodpovedný za vizuálnu interpretáciu scenára a vedenie hereckých výkonov. Kameraman zodpovedá za záznam obrazu, a producenti zabezpečujú finančné a organizačné aspekty výroby filmu.

Filmová produkcia sa vyvíja v niekoľkých fázach, vrátane scenáristiky, predprodukcie, produkcie, postprodukcie a distribúcie. V predprodukčnej fáze sa pripravujú herecké obsadenie, scény a produkčné detaily. Počas produkčnej fázy sa film nakrúca, kde sa herci predvádzajú a scény sa zaznamenávajú. Postprodukcia zahŕňa strih, úpravu zvuku, hudby a vizuálnych efektov. Distribúcia je fáza, kedy je film uvedený do kín alebo je dostupný divákom prostredníctvom televízie, online platformy alebo iných médií.

Filmy majú schopnosť emocionálne ovplyvňovať divákov, inšpirovať, informovať a zabávať. Sú dôležitou súčasťou populárnej kultúry a majú veľký dosah na spoločnosť. Mnohé filmy sa stávajú klasikami a vytvárajú dlhotrvajúce kultúrne dedičstvo.