Litium

Litium je chemický prvok z radu alkalických kovov. Je ľahký, reaktívny a má vysokú energetickú hustotu. Tu je niekoľko fyzikálnych a vedeckých faktov o lithiu:

 1. Chemický symbol: Li
 2. Atómové číslo: 3
 3. Skupenstvo: Pri bežných podmienkach je litium kovovým prvkov v pevnom stave.
 4. Hustota: 0,53 g/cm3
 5. Tuhý bod: 180,54 °C
 6. Bod varu: 1 342 °C
 7. Elektróny a elektronová konfigurácia: Litium má tri elektróny a jeho elektronová konfigurácia je [He] 2s1.
 8. Výskyt v prírode: Litium sa vyskytuje v zemskom kôre, hoci v relatívne nízkych koncentráciách. Najväčšie zásoby litia sa nachádzajú v soľných jazerách, mineráloch a pegmatitoch.
 9. Výroba: Litium sa získava z minerálov obsahujúcich lithné soli, ako je napríklad spodumén alebo živcový štrk.
 10. Použitie: Litium má široké spektrum aplikácií. Je dôležitým komponentom v batériách pre elektrické vozidlá, mobilné telefóny, notebooky a ďalšie spotrebiče. Taktiež sa používa v liečbe niektorých psychických porúch a ako súčasť termojadrových reaktorov.
 11. Reaktivita: Litium je veľmi reaktívny a reaguje so vzduchom a vodou. Je potrebné s ním zaobchádzať opatrne a skladovať ho v nepriepustných nádobách na suchom mieste.
 12. Izotopy: Existuje niekoľko izotopov lithia, z ktorých najbežnejšie sú 6Li a 7Li.

Litium je v súčasnosti veľmi dôležitým prvkom, najmä v súvislosti s rastúcim dopytom po akumulátoroch pre elektromobily a obnoviteľnú energetiku. Jeho využitie v technológii a medicíne z neho robí zaujímavý a perspektívny prvok pre budúcnosť.