Oceľ 8Cr-Mo-V

8Cr-Mo-V oceľ sa vyznačuje vysokou pevnosťou za tepla, ktorá sa pohybuje okolo 1800 N/mm2 a veľmi dobrou húževnatosťou. Je vynikajúco prokaliteľná ku kaleniu v oleji aj na vzduchu, čo ju robí veľmi odolnou proti vzniku trhliniek z termickej únavy a málo citlivou na prudké zmeny teploty. Okrem toho sa táto oceľ dobre tvári za tepla a v stave žíhanom namäkko dobre obrába.

Táto oceľ sa vyznačuje vysokou kombináciou pevnosti (aj za tepla) a húževnatosti. Jej nezabudnuteľnou výhodou je tiež veľmi dobrá odolnosť proti opotrebovaniu a rázovému zaťaženiu. Chróm pridáva klasickej ocele tvrdosť, znižuje jej pružnosť, pridáva na pevnosti (aj za nízkych teplôt) a chemickej stálosti. Molybdén zvyšuje odolnosť ocele proti chloridom a kyselinám, zvyšuje prekaliteľnosť a medzu tečenia.

Táto oceľ sa používa na formy chladené vodou pre tlakové liatie zliatin hliníka, zinku a horčíka, nástroje pre tvárnenie za tepla, veľmi namáhané zápustky, matrice a tŕne. Tiež sa používa pre pretláčanie neželezných kovov za tepla, ostrihovacie nástroje a nožnice na strihanie za tepla. Je možné robiť s ňou tenšie steny prierezov zachovávajúc pevnosť. Nevýhodou je však nižšia pružnosť a vyššia finančná náročnosť výroby a vyššia hmotnosť oproti iným druhom ocele.