Rieka Dunaj

Rieka Dunaj je najdlhšou riekou v Európe, ktorá má dĺžku vyše 2850 km. Preteká cez niekoľko krajín v strednej a južnej Európe, ako sú Nemecko, Rakúsko, Slovensko, Maďarsko, Slovinsko, Chorvátsko, Srbsko, Rumunsko a Bulharsko, až kým sa nakoniec nedostane do Čierneho mora. Rieka je tiež jednou z najväčších riek v svete podľa prietoku vody.

Dunaj je dôležitým prúdom vodného hospodárstva v regióne a je využívaný na vodné elektrárne, ale tiež ako prírodný koridor pre prepravu tovaru a cestujúcich. Rieka tiež poskytuje významné príležitosti pre turizmus a rekreáciu, ako je plávanie, vodné lyžovanie a rybolov.

Okrem toho je Dunaj obklopený mnohými historickými a kultúrnymi mestami a regiónmi, ako sú Viedeň, Bratislava a Budapešť, a poskytuje mnoho príležitostí pre turistov na výlety pozdĺž jeho brehov. Rieka tiež hrá dôležitú úlohu v ochrane biodiverzity v regióne a je domovom pre mnoho druhov rýb a iných vodných živočíchov.