Rieka Irtyš

Irtyš je rieka, ktorá sa nachádza v strednom Rusku, v severovýchodnom Kazachstane a v severozápadnej Číne. Má dĺžku 4 248 kilometrov a odvodňuje oblasť o rozlohe 1 640 000 kilometrov štvorcových. Je prítokom rieky Ob a vytvára ju pramenenie v juhozápadnom úbočí Mongolského Altaja na hranici medzi Mongolskom a Čínou. Rieka Čierny Irtyš preteká Džungárskou panvou a vlieva sa do jazera Zajsan, ktoré sa nachádza v kotline medzi Altajskými chrbátmi. Potom pokračuje skalnou tiesňavou cez pohorie Altaj až po mesto Semipalatinsk a odtiaľ tečie širokým a plytkým korytom cez Západosibírsku nížinu až po vyústenie do Obu pri Chanty-Mansijsku. Na ceste do Omsku prechádza typickou stepnou oblasťou s bylinno-trávnatými spoločenstvami a potom vstupuje do lesnej stepi. Severne od mesta Toboľsk až po ústie tečie cez oblasť s hustými tajgami. Medzi významné prítoky patria Om, Tara, Demjanka, Išim, Tobol a Konda. Vodný režim Irtyša sa výrazne líši v závislosti od úseku rieky. Na hornom toku je Irtyš prudkou horskou riekou s vysokými vodnými stavmi v apríli. Na strednom toku dochádza k vyrovnaniu odtoku vďaka vode z roztápajúcich sa ľadovcov a snehu a najvyššie vodné stavy tu nastávajú v máji až júni. Asi 70 % odtečeného množstva vody počas roka pochádza z obdobia od mája do augusta. Priemerný ročný prietok v meste Usť-Kamenogorsk je 615 metrov kubických za sekundu, v meste Toboľsk 2 240 m³/s a pri ústí 3 000 m³/s. Rieka Irtyš má významnú úlohu v hydrologickom systéme Západosibírskej nížiny a je dôležitým dopravným uzlom.

Irtýš je tiež dôležitým ekologickým a ekonomickým zdrojom pre tieto oblasti. Jeho vodné stavy sú využívané na vodné elektrárne a poľnohospodárske účely. Rieka je tiež významným dopravným uzlom pre obchod a priemysel, keďže tečie cez niektoré veľké mestá a obchodné centra, ako je Omsk a Toboľsk. Okrem toho Irtýš poskytuje životné prostredie pre mnoho druhov rýb a vodných živočíchov, ako sú lososy, pstruhy a vydry.

Napriek svojmu ekonomickému a ekologickému významu má rieka Irtýš tiež svoje problémy. Jej kvalita vody sa zhoršuje v dôsledku znečisťovania od ľudských aktivít, ako sú priemyselné odpady a pesticídy z poľnohospodárstva. Tiež sa vyskytujú problémy s eróziou a zaplavovaním, ktoré sú spôsobené zmenami v klimatických podmienkach a nadmerným využívaním vodných zdrojov. Je dôležité, aby sa rieka Irtýš zachovala a ochránila pre budúce generácie tým, že sa budú prijímať opatrenia na ochranu kvality vody a reguláciu vodných stavov.