Program Siedmeho rámcového programu (7. RP) je hlavným nástrojom Európskej únie na podporu a financovanie výskumu v Európe. Vznikol ako pokračovanie Šiesteho rámcového programu (6. RP) a vznikol v dôsledku konzultácií s vedeckou komunitou, výskumnými organizáciami a politickými subjektmi.

Rámcové programy sa stali dôležitým nástrojom pre multidisciplinárny výskum a spoločné aktivity v Európe a za hranicami. 7. RP túto úlohu nadviazal a je väčší a komplexnejší ako predchádzajúce programy. Počas sedemročného obdobia od roku 2007 do 2013 bolo na 7. RP vyčlenených 53,2 miliárd eur, čo predstavuje doteraz najvyšší rozpočet pre tieto programy.