Veľký článok o nočnom videní, ako funguje a ako vybrať.
Tento článok je určený k tomu, aby Vám pomohol vybrať si správny druh prístroja pre nočné videnie (NV), ktorý bude vhodný pre Vaše účely, rozpočet a špecifické potreby. Je veľa nejasností, pokiaľ ide o prístroje na nočné videnie. Hoci existujú puškohlady na nočné videnie, monokulárne a binokulárne ďalekohľady, mnohokrát budú tieto prístroje nazývané "okuliarmi", čo nie je správne a okuliare na nočné videnie v skutočnosti nemusia byť správny druh prístroja pre nočné videnie podľa Vašich predstáv. Práve preto by Vám tento článok mal objasniť niektoré z bežných mylných predstáv, pokiaľ ide o prístroje na nočné videnie.


Najskôr si poďme definovať, čo nočné videnie je a čo nie je. Nočné videnie je elektro-optický prístroj umožňujúci jeho užívateľovi vidieť v tmavom prostredí. Zariadenie pre nočné videnie môžu byť analógové alebo digitálne. Nočným videním NIE JE zariadenie, ktoré umožňuje jeho užívateľovi vidieť teplo, ktoré vychádza z objektov.


Ako na prvý pohľad pracujú zariadenia pre nočné videnie a čím sa líšia od zariadení s termálnym videním. Väčšina prístrojov na nočné videnie, ktoré sa používajú dnes, sú analógové. Analógové prístroje pre nočné videnie majú niektoré dôležité výhody oproti digitálnym prístrojom na nočné videnie, a tieto výhody Vám budú vysvetlené niečo neskôr v tomto článku.

Analógové prístroje s nočným videním v podstate dosahujú svoju schopnosť nočného videnia dvomi spôsobmi. Prvý spôsob je zhromaždiť, čo najviac svetla, ktoré je v noci k dispozícii (z hviezd, z mesiaca, ďalšie vzdialené zdroje svetla) a vysokým napätím zosilniť toto svetlo mnoho tisíckrát tak, aby bol vyprodukovaný jasný obraz, ktorý používateľ môže vidieť okulárom. Druhý spôsob ako pracuje analógový prístroj pre nočné videnie je, že ​​využíva infračervené žiarenie (zvyčajne je integrované do prístroja ) a použitím rovnako vysokého napätia sa infračervené žiarenie prevedie na viditeľné svetlo, ktoré môže užívateľ vidieť cez okulár. Je to obzvlášť dôležité v čierno-čiernej tme, pokiaľ nie sú žiadne hviezdy, mesiac alebo iné svetelné zdroje, ktoré by mohol prístroj pre nočné videnie zosilniť. Inými slovami, takmer každé zariadenie pre nočné videnie má vlastný infračervený zdroj svetla, ktorý nie je viditeľný voľným okom, ale je viditeľný cez zariadenie pre nočné videnie.

Digitálne prístroje pre nočné videnie tiež konvertujú infračervené svetlo zo zabudovaného infračerveného zdroja svetla a niektoré z nich sú tiež schopné zosilniť slabé svetlo, ktoré potom hromadia ku snímačom CMOS. Digitálne prístroje pre nočné videnie majú oproti analógovým prístrojom na nočné videnie svoje výhody a nevýhody. Ako digitálne zariadenia pracujú si vysvetlíme neskôr.

Zariadenia s termálnym videní sa nezaoberajú viditeľným svetlom vôbec, a taktiež nemajú vstavané infračervené svetelné zdroje. Zariadenia s termálnym videním snímajú teplo, ktoré sála z objektu; tu nie je "vidieť" žiadne svetlo, ktoré sa odráža od povrchu objektu, zvieraťa alebo človeka. Všetky objekty a živé bytosti uvoľňujú malé množstvo infračerveného žiarenia, ktorého frekvencia je závislá od teploty objektu. Termálna vízia sníma toto žiarenie a zobrazí ho na LCD obrazovke. V praxi, prístroje s termálnym videním umožňujú užívateľovi vidieť obrys objektu s bez detailov, zatiaľ čo prístroje s nočným videním produkujú detailný obraz. V prípade, že objekt, ktorý je pozorovaný, má rovnakú teplotu ako jeho okolie, je tento objekt neviditeľný pre prístroj s termálnym videním. Ďalej sa už nebudeme zaoberať prístrojmi s termálnym videním, pretože nie sú zariadeniami pre nočné videnie a nemali by byť tak nazývaný.


Rôzne typy prístrojov na nočné videnie a ich použitie. Existuje v podstate päť rôznych typov prístrojov pre nočné videnie (nepliesť so štyrmi generáciami, o ktorých sa zmienime neskôr v článku). Tu sú štyri rôzne typy a ich použitie:


Monokulárny prístroj pre nočné videnie – je rukou držaný prístroj pre nočné videnie s jedným cieľom a jedným okulárom. Monokuláry sa používajú na rôzne účely, ktoré nevyžadujú úplne voľné ruky. Monokuláry sú najviac cenovo dostupné a jednoduché prístroje na nočné videnie a sú vhodné pre rekreačné aktivity, ako je pozorovanie prírody, pešiu turistiku, alebo len tak pri hre na dvore.


Monokulár pre nočné videnie


Ďalekohľady s nočný videním - ručné prístroje pre nočné videnie s dvoma cieľmi a s dvomi okulármi. Ďalekohľady s nočný videním produkujú dva odlišné obrazy - jeden pre každé oko, a používajú sa vždy, keď sa dáva prednosť trojrozmernému obrazu. Príklady použitia zahŕňajú navigáciu, detekciu cieľa alebo pri stálom pozorovaní. Ďalekohľady na nočné videnie sú v podstate dva monokulárne prístroje, ktoré sú spojené, a majú dvakrát viac častí ako monokulárne prístroje, a preto majú zvyčajne aj dvojnásobnú cenu. Prístroje na nočné videnie s dvomi okulármi, pričom  jeden z nich približuje obraz, sa nazývajú Bi-zorníky s nočným videním alebo pseudo-ďalekohľady. Na rozdiel od ďalekohľadov s nočným videním, ktoré neposkytujú žiadne hĺbkové videnie, Bi-zorníky poskytujú pri sledovaní objektu jeho priblíženie

.


Okuliare na nočné videnie - sa obsluhujú bez rúk a sú zvyčajne založené na hlave. Okuliare s nočným videním môžu byť rozdelené do troch rôznych podskupín; duálne okuliare na nočné videnie, pseudo-okuliare na nočné videnie a mono-okuliare. Bez ohľadu na druh okuliarov s nočným videním nemajú priblíženie. Zväčšovacie šošovky nájdené v prístrojoch na nočné videnie, monokulárnych ďalekohľadov a ďalekohľadov, umožňujú užívateľovi vidieť do diaľky, ale neumožňujú vidieť nič v bezprostrednom okolí užívateľa. Vzhľadom k tomu, že používateľ nosí okuliare založené na jeho / jej tvári, je nevyhnutné, aby poznal/la bezprostredné okolie, inak by bolo nemožné sa pohybovať s okuliarmi na nočné videnie. Preto okuliare pre nočné videnie nemajú nainštalované žiadne približovacie šošovky. Niektoré okuliare pre nočné videnie môžu približovať obraz, ale potom sa v podstate zmenili na ďalekohľad s nočným videním; táto zmena však znemožňuje nosiť okuliare upevnené na hlave. Tu je vysvetlenie rôznych podtypov okuliarov na nočné videnie:

Duálne okuliare na nočné videnie - majú dva ciele a dva okuláre. Tieto okuliare produkujú dva odlišné obrazy, jeden pre každé oko.
Duálne okuliare na nočné videnie sú vhodné pre nočnú jazdu, navigáciu lode, lietadlo v pilotáži, lov, pri policajných a vojenských operáciách.
 

Pseudo-okuliare s nočným videním – sú okuliare s jedným objektívom a s dvomi okulármi. Tieto zariadenia môžu byť použité pre čokoľvek s výnimkou situácií, kde sa vyžaduje odhad vzdialenosti a trojrozmerné vnímanie. Pseudo-okuliare rozdeľujú jeden obraz na dva kanály, jeden pre každé oko. Aj keď používateľ vidí obraz s jeho / jej dvoma očami, obrázky sú úplne rovnaké, a preto mozog užívateľa nebude schopný odhadnúť vzdialenosť k objektu. Pseudo-okuliare nemôžu byť použité pri nočných jazdách, plavbe loďou alebo pilotovanie lietadla.

 

 
Mono-okuliare s nočným videním - hands-free prístroje pre nočné videnie, ktoré majú jeden cieľ a jeden okulár. Mono-okuliare sú veľmi obľúbené medzi užívateľmi. Tento typ okuliarov na nočné videnie je najdostupnejší vzhľadom k najmenšiemu množstvu dielcov. Mono-okuliare sú veľmi vhodné na vojenské a policajné účely, turistiku a rekreačné účely. Vzhľadom k tomu, že užívateľ používa iba jedno oko, je nemožné odhadnúť vzdialenosti a zorné pole je užšie, než s inými typmi okuliarov na nočné videnie. Okrem ich cenovej výhodnosti, mono-okuliare majú ešte jednu výhodu, ktorá by mohla byť niekedy veľmi dôležitá; jedno oko užívateľa ostáva neustále vystavené tme a schopnosť videnia užívateľa v prirodzenej tme je tým zachovaná. V prípade, že okuliare náhle prestanú fungovať, alebo užívateľ ich potrebuje rýchlo zložiť, bude jedno oko, ktoré sa pozerá cez okuliare oslepenú po dobu niekoľkých sekúnd, kým sa prispôsobí tme, zatiaľ čo druhé oko nie. Každé okuliare s nočným videním, ktoré využívajú obe oči na pozorovanie budú mať tú nevýhodu, že pri poruche nočného videnia, alebo náhlom osvetlení, bude užívateľ úplne slepý po dobu niekoľkých sekúnd, kým sa jeho zrak neprispôsobí tme. V situáciách, kedy je možné predvídať stret s náhlym jasným zdrojom svetla (napríklad svetlometmi vozidiel, alebo jasne osvetlenej miestnosti), mono-okuliare budú výhodou, pretože jasný zdroj svetla môže, buď zaplaviť obraz alebo vypnúť okuliare tak, že sa užívateľ bude musieť spoliehať na oko, ktoré sa nepozerá do okuláru. Tým sa chráni život užívateľa a predchádza smrteľným situáciám počas vojenských a policajných operácií.

 

Puškohlady s nočným videním - tiež nazývané zameriavače s nočným videním, alebo jednoducho puškohlady s nočným vdením. Sú to prístroje, ktoré sú navrhnuté pre montáž na zbraň s presným zamierením na cieľ a streľbu. Puškohlady s nočným videním sa používajú v armáde, polícii a pri love zvierat po celom svete. Mylným názorom je, že puškohlady s nočným videním môžu byť používané aj počas dňa. Neexistujú žiadne puškohlady s nočným videním, ktoré by sa mohli použiť počas dňa, a dokonca väčšina z nich nemôže byť ani zapnutá (bez ochranného viečka) za denného svetla. Niektoré digitálne puškohlady s nočným videním sa môžu bezpečne zapnúť počas dňa, ale boli by prakticky nepoužiteľné za denného svetla v porovnaní s obyčajným puškohladom.

 

 

Porovnanie prístrojov s nočným videním a bežnými optickými prístrojmi používané za denného svetla.

Pri bežných optických prístrojoch neexistuje prakticky žiadny limit pre priblíženie cieľového objektu. Denné ďalekohľady a puškohlady sú k dispozícii s priblížením viac ako 60 alebo dokonca 100 násobným. Bežné optické prístroje sú tiež často k dispozícii s variabilným priblížením (tzv. zoomom). Na druhej strane prístroje s nočným videním sú len zriedka k dispozícii s priblížením vyšším ako 5x a nikdy nie sú k dispozícii s možnosťou zoomu. Je to hlavne z dôvodu množstvo svetla, s ktorým prístroj s nočným videním pracuje a zvýšením priblíženia na viac ako 5x, by sa znížil jas obrazu do bodu, kde by zariadenie bolo prakticky nepoužiteľné. Špecifikácie všetkých optických zariadení, vrátane tých pre nočné videnie môžu byť vyjadrené dvojicou čísiel, ako je napríklad 4x50. Prvé číslo hovorí o priblížení cieľového objektu k pozorovateľovi. V prípade označenia 4x50, zariadenie priblíži objekt (zväčší) 4 krát. Druhé číslo je priemer šošovky objektívu. Väčší objektív má viac svetla, a preto umožňuje jasnejší obraz. Zorné pole (veľkosť plochy, ktorú pozorujete cez optický prístroj v noci), bude tiež závislá od veľkosti šošovky.


Používanie prístrojov s nočným videním za denného svetla.
Analógové prístroje pre nočné videnie môžu byť poškodené, keď sú vystavené jasnému svetlu a nemali by byť používané v počas dňa. Ochranné kryty sú zvyčajne súčasťou akéhokoľvek prístroja s nočným videním. Tento uzáver má malý otvor v strede krytky, ktorým sa dostane dovnútra prístroja malé množstvo svetla. Za denného svetla analógové prístroje s nočným videním možno bezpečne zapnúť za predpokladu, že je na prístroji založený ochranný kryt. Analógové prístroje pre nočné videnie sú absolútne k ničomu počas dňa a mali by byť používané iba v noci.

Digitálne prístroje pre nočné videnie, sú menej náchylné na poškodenie jasným svetlom. Avšak tieto prístroje sú tiež prakticky nepoužiteľné v jasne osvetlenom prostredí.
Je oveľa užitočnejšie mať dva optické prístroje, jeden s nočným videním a druhý pre používanie počas dňa, ako používať prístroj s nočným videním počas dňa.

Vzhľadom k tomu, že puškohlad musí byť kalibrovaný pre presné zamierenie je puškohlad s nočným videním ku zbrani pevne namontovaný a nemožno ho jednoducho vymeniť. Z toho dôvodu, mnoho užívateľov má dve zbrane, jednu s trvalo namontovaným puškohladom s nočným videním a druhú s trvalo namontovaným bežným puškohladom. Je tiež možné si kúpiť dve rýchlo upínacie montáže na zbraň, ktoré použijete pri výmene puškohľadov. Rýchlym uvoľnením uchytenia montáže zložíte a založíte puškohlad späť na zbraň.


Vývin prístrojov s nočným videním a ako funguje nočné videnie
Analógové prístroje pre nočné videnie sú rozdelené do piatich generácií. Každá generácia prístrojov s nočným videním je definovaná typom zosilňovačov obrazu (IIT), ktorý bol inštalovaný v prístroji. Jeden a ten istý prístroj s nočným videním môže byť k dispozícii s rôznymi generáciami zosilňovačov obrazu. Zosilňovač obrazu je srdcom analógového prístroja s nočným videním. IIT zbiera fotóny zo slabých svetelných zdrojov, alebo vstavaného infračerveného zdroja svetla, na obrazovku, ktorá je fotokatódová. Tieto fotóny vyradia elektróny na druhej strane fotokatódovej obrazovky. Vyradené elektróny sú urýchľované vysokým napätím, po ktorom narazia na fosfor obrazovky na zadnej strane IIT. Tieto elektróny vyradia väčší počet fotónov od druhého sita, než bol pôvodne prijatý prvý obraz, a preto druhé sito vytvára jasný obraz, ktorý používateľ vidí v okuláry. Ťyri generácie prístroj s nočným videním sú značené 0, 1, 2 a 3 a 3+ a nie 1, 2 3 a 4 a 5. Cena prístroja s nočným videním stúpa podľa použitej generácie. Napríklad cena prístroja s 2. generácie zosilňovačov obrazu je asi 10 krát vyššia ako rovnakého zariadenia s 1. Generáciou zosilňovačov. Tu je podrobný pohľad do generácií a ako sa líšia navzájom;

0. Generácia
Vyvinul ju Dr. Zworykin počas 2. svetovej vojny. Nultá generácia prístrojov nebola schopná zosilniť okolité zvyškové svetlo a výhradne prenášala infračervené svetlo zo vstavaného infračerveného zdroja svetla do viditeľného svetla. Tieto zariadenia sú už komerčne nedostupné.

(Objektív, fotokatódová vrstva, obrazovka s fosforom, okulár)


1. Generácia nočné videnie
Bola vyvinutá počas vietnamskej vojny, a to zlepšením technológií 0. generácie. Zosilňovač obrazu IIT 1. generácie sa skladá z rovnakých dielov ako pri 0. Generácii, ako je uvedené na obrázku. Avšak, zosilňovač obrazu je schopný zosilniť okolité svetlo asi 1000-krát, a tak nevyžaduje infračervený svetelný zdroj, ak je k dispozícii dostatočné množstvo okolitého osvetlenia.


 

 2. Generácia nočné videnie

Tam bola pridaná mikro-kanálová doska, ktorá je v podstate elektrónovým násobičom. Mikrokanálové dosky výrazne zvyšujú množstvo elektrónov a umožňuje zosilňovaču obrazu IIT násobiť okolité svetlo asi 20000 krát.

(Objektív, fotokatódová vrstva, mikrokanálová doska, obrazovka s fosforom, okulár)

 

3. Generácia
Elektrónové zosilňovače 3. Generácie sú elektrónkové zosilňovače obrazu, ktoré sa skladajú z rovnakých dielov ako zosilňovače 2. generácie. Avšak zosilňovače 3. generácie používajú fotokatódovú vrstvu vyrobenú z gália a arzenidu, ktorá im umožňuje násobiť okolitého sveto až 50,000 násobne. Mikro-kanálová doska 3. generácie je potiahnutá špeciálnou vrstvou iónov, ktorá zvyšuje životnosť rúrky, ale má negatívny vplyv na výkon prístroja.

3+. generácia (niekedy nazývaná aj 4. generácia)
K zosilňovaču obrazu generácie 3 Plus bolo pridané automatické riadenie napájania, ktoré automaticky upravuje napätie privádzané do rúrky v závislosti na svetelných podmienkach. Prístroje so zosilňovačmi generácie 3 plus nemajú iónový vrstvu povlaku na mikrokanálikovej doštičke, ale majú oveľa tenší ochranný povlak, ktorý má ale negatívny vplyv na životnosť rúrky, ale umožňuje lepší výkon.

Digitálne prístroje

Digitálne prístroje pre nočné videnie fungujú ako akumulátor fotónov v snímači svetelného senzora CMOS. V priebehu času sa fotóny zhromaždia v senzore. Ako náhle sa nahromadí dostatok fotónov na vytvorenie obrazu, je vyslaný signál zo snímača na LCD displej, ktorý používateľ vidí v okuláry. Digitálne prístroje pre nočné videnie pracujú s miernym oneskorením, pretože senzor potrebuje nejaký čas, aby zhromaždil dostatok fotónov. Toto oneskorenie nie je zvyčajne príliš zjavné, ale môže byť rozhodujúce v život ohrozujúcich situáciách (ako je napríklad vojenská operácia). Digitálne prístroje pre nočné videnie, nie sú schopné zosilniť okolité svetlo, tak ako analógové prístroje pre nočné videnie, a preto sa spoliehajú na vstavaný infračervený zdroj svetla, čo vedie k zvýšenej spotrebe energie. Digitálne prístroje pre nočné videnie zvyčajne vyžadujú oveľa viac batérií, než tie analógové a tiež ich spotrebujú oveľa rýchlejšie.

Tak ktorú generáciu prístrojov si vybrať? Čím vyššia je generácia, tým menej sa budete musieť spoliehať na vstavaný infračervený osvetľovač. Tiež infračervené vlnové dĺžky pri vyšších generáciách sú dlhšie, a preto sú prístroje kvalitnejšie. Pokiaľ máte obavu z odhalenia Vášho prístroja pre nočné videnie iným prístrojom s nočným videním, tak Vám odporúčame používať prístroje 3. alebo vyššej generácie. Pre pozorovanie prírody a rekreačné aktivity, 1. generácia prístrojov je obvykle dostačujúca. Poľovníci môžu zvážiť aspoň 2. generáciu prístrojov. Americká armáda v súčasnej dobe používa 3. generáciu a 3+ generáciu prístrojov s nočným videním.

Širokú ponuku nočných videní nájdete u nás v eshope v sekcii nočné videnie