Priemerná výška človeka sa líši v závislosti od krajiny, pohlavia, veku a iných faktorov. Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) bola v roku 2021 celosvetová priemerná výška mužov 173,7 cm a priemerná výška žien 160,2 cm.

V niektorých krajinách však môže byť priemerná výška výrazne vyššia alebo nižšia. Napríklad v Holandsku je priemerná výška mužov približne 183 cm a žien približne 170 cm, zatiaľ čo v niektorých afrických krajinách je priemerná výška o niekoľko desiatok centimetrov nižšia.

Priemerná výška tiež môže byť ovplyvnená faktormi ako je výživa, genetika, životný štýl, klimatické podmienky, zdravotný stav a podobne.

Priemerná výška muža
celosvetová priemerná výška mužov je 173,7 centimetrov

Priemerná výška ženy
celosvetová priemerná výška mužov je 160,2 centimetrov

Najvyššia priemerná výška na svete
Ktorá krajina má najvyššiu priemernú výšku človeka? 

Podľa dostupných dát a štatistík je krajina s najvyššou priemernou výškou človeka Holandsko (Nizozemsko). Podľa údajov z roku 2021 má Holandsko priemernú výšku mužov 183,8 cm a žien 170,7 cm, čo je o niekoľko centimetrov viac ako v akomkoľvek inom štáte.

Medzi ďalšie krajiny, ktoré majú relatívne vysokú priemernú výšku obyvateľov patria napríklad Estónsko, Česká republika, Dánsko a Nórsko. Väčšina z týchto krajín sa nachádza v severnej a strednej Európe.

Najnižšia priemerná výška na svete
Ktorá krajina má najnižšiu priemernú výšku človeka?

Podľa dostupných dát a štatistík je krajina s najnižšou priemernou výškou človeka Guatemala. Podľa údajov z roku 2021 má Guatemala priemernú výšku mužov 163,8 cm a žien 150,6 cm.

Medzi ďalšie krajiny, ktoré majú relatívne nízku priemernú výšku obyvateľov patria niektoré krajiny subsaharskej Afriky a niektoré krajiny v Ázii ako napríklad Indonézia, Filipíny a Vietnam. Je dôležité poznamenať, že priemerná výška obyvateľov v jednotlivých krajinách môže byť ovplyvnená mnohými faktormi, ako napríklad genetikou, životným štýlom, stravovacími návykmi a životnými podmienkami.