Ako funguje nočné videnie

Zariadenia na nočné videnie vám umožnia vidieť v tme. S kvalitnými okuliarmi, monokulármi alebo ďalekohľadmi na nočné videnie môžete v tmavej noci vidieť ľudí, zvieratá a predmety na veľké vzdialenosti. Monokulárne kamery s nočným videním vám umožňujú fotografovať a natáčať veci, ktoré v tme voľnými očami nevidíte.

V zariadeniach na nočné videnie sa v skutočnosti používajú dve podobné technológie. Tradičné zariadenia na nočné videnie využívajú optoelektronické vylepšenie obrazu, ktoré funguje tak, že sníma malé množstvá zbytkového infračerveného svetla, ktoré sa odráža od predmetov, a potom toto svetlo elektricky zosilňuje na charakteristický žiariaci zelený obraz. Novšia technológia, digitálne nočné videnie, zachytáva dostupné svetlo na digitálny obrazový snímač a následne digitálne vylepšuje obrázky na plnofarebnom displeji.

POCHOPENIE OPTOELEKTRONICKÉHO VYLEPŠENIA OBRAZU
Staršie zariadenia na nočné videnie využívajú technológiu optoelektronického vylepšenia obrazu. Táto technológia využíva rad optických šošoviek a špeciálnu elektronickú vákuovú trubicu na zachytenie a zosilnenie viditeľného a infračerveného svetla, ktoré sa odráža od blízkych objektov.

Prvá šošovka v systéme, nazývaná šošovka objektívu, zachytáva slabé viditeľné svetlo odrazené od objektu spolu s určitým množstvom svetla zo spodnej časti infračerveného spektra. Toto svetlo, ako každé svetlo, pozostáva z malých častíc nazývaných fotóny.

Tieto fotóny prechádzajú cez šošovku objektívu do trubice zosilňovača obrazu. Ide o špeciálnu elektronickú elektrónku napájanú malými zväčša AA batériami, ktorá sa skladá z dvoch komponentov.

Prvá časť trubice sa nazýva fotokatóda. Táto zložka premieňa prichádzajúce fotóny na elektróny. Ako si možno pamätáte z hodiny fyziky, fotóny, neutróny a elektróny sú veľmi malé častice, ktoré tvoria zložky atómu. Fotóny a neutróny sa spájajú, aby vytvorili jadro atómu – elektróny sa točia okolo jadra a nesú elektrický náboj.

Novovytvorené elektróny prúdia do druhej časti vákuovej trubice nazývanej mikrokanálová platňa (MCP). MCP je malý sklenený disk s miliónmi malých otvorov, ktorý znásobuje počet elektrónov, čím zosilňuje elektrický signál niekoľkotisíckrát.

Keď elektróny opúšťajú koniec trubice zosilňovača obrazu, narážajú na fosforom potiahnutú obrazovku. Fosfory na obrazovke sa po zásahu rozsvietia, čím sa vytvorí žiarivý zelený obraz, ktorý je podstatne jasnejší ako slabé svetlo, ktoré pôvodne preniklo do šošovky objektívu. Fosforový obraz si prezeráte cez okulárnu šošovku, ktorá vám umožňuje zaostriť a v prípade potreby zväčšiť obraz.

Prečo tento tradičný obraz nočného videnia nie je farebný? Súvisí to s premenou fotónov na elektróny, ktoré z obrázka odstránia farebnú informáciu a premenia pôvodné farebné svetlo na čiernobiely obrázok. Zelené fosfory sa používajú pretože zelená je najľahšie viditeľná farba po dlhšiu dobu v tme.

Digitálne nočné videnie

Väčšina zariadení na nočné videnie dnes využíva digitálnu verziu tradičnej technológie optoelektronického vylepšenia obrazu. Výsledkom technológie digitálneho vylepšenia obrazu sú menšie, ľahšie a všestrannejšie zariadenia na nočné videnie.

Pri digitálnom nočnom videní sa svetlo vstupujúce do šošovky objektívu premení na digitálny signál prostredníctvom komplementárneho senzora typu metal-oxid-semiconductor (CMOS), ako sú tie, ktoré sa používajú v digitálnych videokamerách. Digitálny obraz je potom elektronicky vylepšený a niekoľkokrát zväčšený, potom odoslaný na LCD displej na prezeranie. Čím väčší je snímač CMOS, tým vyššie rozlíšenie obrazu vidíte. Mnoho súčasných digitálnych zariadení na nočné videnie zobrazuje a zaznamenáva v 1080p HD.

Okrem priameho sledovania cez LCD obrazovku je možné mnohé digitálne zariadenia na nočné videnie pripojiť k iným zariadeniam, ako sú statické kamery alebo videokamery. Digitálne signály nočného videnia je možné ukladať aj digitálne, na SD karty, USB disky alebo iné pamäťové zariadenia. Niektoré zariadenia na digitálne nočné videnie sú vybavené funkciou Wi-Fi na jednoduché zdieľanie a živé vysielanie videí a obrázkov do smartfónov, počítačov a iných zariadení.

Digitálna technológia spôsobila revolúciu v odvetví nočného videnia. Každá ďalšia generácia snímača CMOS priniesla lepšie snímky pri nižších nákladoch. Zatiaľ čo obraz zo starších digitálnych zariadení na nočné videnie neboli také kvalitné ako z tradičných optických nočných videní, digitálne zariadenia súčasnej generácie disponujú displejmi s extrémne vysokým rozlíšením. Mnohé špičkové digitálne zariadenia na nočné videnie dokonca reprodukujú farebné obrázky namiesto starých žiariacich zelených obrázkov.

Využitie technológie nočného videnia
Technológia nočného videnia sa používa v mnohých typoch zariadení, pričom všetky sú navrhnuté tak, aby zlepšili sledovanie v slabo osvetlených podmienkach. Využitie si nočné videnie našlo v armáde, polícií, poľovníctve, záchranných zložkách...