Vodná elektráreň využíva tok vody, ktorý poháňa turbíny, ktoré generujú elektrickú energiu. Proces získavania elektrickej energie vodnou elektrárňou sa skladá z niekoľkých krokov:

  1. Voda sa zbiera v priehrade a tvorí zásobu vody.
  2. Pri otvorení uzáveru na priehrade sa voda uvoľní a začne plynule klesať cez potrubie, čím sa vytvára vysoký tlak.
  3. Tlak vody poháňa turbíny vodnej elektrárne, ktoré sa otáčajú a vytvárajú energiu.
  4. Generátor využíva pohyb rotujúcich turbín na výrobu elektrickej energie.
  5. Elektrická energia sa potom odovzdáva do siete, kde sa využíva na napájanie domácností a priemyselných zariadení.

Existujú rôzne typy vodných elektrární, ktoré sa môžu líšiť v závislosti od veľkosti, typu turbíny a technológie využívanej na zber energie z vody. Niektoré vodné elektrárne využívajú aj prílivové alebo odlivové sily oceánov alebo morských zálivov na výrobu energie.