Ako používať sprej na medvede
Cvičenie robí majstra a sú dve hlavné veci, ktoré si budete chcieť so sprejom na medvede precvičiť: vyberte ho z puzdra a vyskúšajte ho streknúť.

Teoreticky je to jednoduchý proces, ale zapamätať si, čo robiť, keď sa na vás medveď vrhne, z nás všetkých môže urobiť hlupákov. Preto je nevyhnutná prax. Dôrazne sa odporúča kúpiť si cvičný sprej, aby ste si zvykli na to, čo táto vec robí a ako sa s ňou manipuluje, a aby ste si mohli nacvičiť hladké "tasenie".


Zoznámenie sa s používaním spreja na medvede skôr, ako ho budete skutočne potrebovať, vám môže zachrániť život

Vykonajte tieto kroky, keď sa budete pripravovať na to, ako bezpečne používať odpudzovač medveďov:

Vyberte sprej z puzdra.
Odstráňte bezpečnostný uzáver a bezpečnostný jazýček.
Pevným úchopom nasmerujte sprej smerom k cieľu.
Mierte mierne nad tvár medveďa (rozprašovač prirodzene klesá) a zohľadnite smer vetra.
Pevne držte nádobu a stlačte spúšť v krátkych dávkach približne dvoch až troch sekúnd. Začnite striekať až vtedy, keď je medveď vo vzdialenosti asi 8 - 12 metrov (cieľom je vytvoriť oblak spreja medzi vás a medveďa)
Nevyprázdňujte plechovku jedným streknutím. Možno budete musieť použiť druhú dávku, ak je prvá neúčinná. Ak medveďa nezastaví jedná dávka, nastriekajte ho znova.
Keď zviera ustúpi alebo je zaneprázdnené snahou zbaviť sa dráždivej chemikálie napadajúcej jeho dýchací systém, okamžite opustite oblasť a dostaňte sa na bezpečné miesto.