Výroba noža je proces, ktorý sa skladá z viacerých krokov a môže sa líšiť v závislosti od konkrétneho typu noža a spôsobu výroby. Vo všeobecnosti sa však výroba noža skladá z nasledujúcich krokov:

  1. Výber materiálu: Prvým krokom vo výrobe noža je výber materiálu, z ktorého bude nôž vyrobený. Môže to byť napríklad oceľ, drevo, kov alebo iný materiál.

  2. Tvarovanie: Po výbere materiálu sa začína s tvarovaním noža. Toto sa môže uskutočniť pomocou rôznych techník, ako je napríklad kovanie, tvarovanie v ohni alebo lisovanie.

  3. Leštenie: Po tvarovaní sa nôž musí dobre ošetriť a leštiť, aby bol hladký a ostrý. Tento krok sa môže uskutočniť pomocou rôznych nástrojov a techník, ako sú brúsky, brúsne kamene alebo leštiace stroje.

  4. Montáž a kontrola kvality: Po dokončení leštenia sa nôž skontroluje na chyby a následne sa skladá spolu s ostatnými časťami, ak je to potrebné. Napríklad nože s rukoväťou z dreva alebo plastu budú mať niekoľko súčiastok, ktoré sa musia spojiť dohromady. Po dokončení montáže sa nôž opäť skontroluje na chyby a zistí sa, či spĺňa požadované kritériá kvality.