Diamant je drahokam, ktorý vzniká pod zemským povrchom v extrémnych podmienkach vysokého tlaku a teploty. Jeho vznik je spojený s procesom známym ako "magmatický" alebo "hlboký" vznik diamantov.

Existujú dve hlavné teórie o vzniku diamantov:

  1. Teória magmatického vzniku: Podľa tejto teórie sa diamanty vytvárajú v hlbokých oblastiach zemského plášťa, kde sú vysoké tlaky a teploty. V týchto podmienkach sa uhľové atómy usporiadajú do štruktúry diamantu a vytvárajú kryštály. Následne, počas geologických procesov, môže magma stúpať ku zemskému povrchu a prinášať so sebou diamanty vo vulkanických horninách známych ako kimberlity.

  2. Teória hlbočinného vzniku: Podľa tejto teórie sa diamanty môžu vytvárať pri špecifických geologických podmienkach vo veľkej hĺbke vo vrstvách kôry alebo plášťa, ktoré sú nazývané "diamantová potenciálna oblasť". Tieto oblasti sú charakterizované veľmi vysokým tlakom a teplotou, ktoré sú dostatočné na vznik diamantov. Potom, počas geologických pohybov a eróznych procesov, môžu byť diamanty vynesené na zemský povrch.

Nezávisle od toho, ktorá teória je presnejšia, je dôležité poznamenať, že vznik diamantu vyžaduje mimoriadne podmienky v hĺbke Zeme. Po vzniku diamantu môže byť prenesený na zemský povrch buď prirodzenými geologickými procesmi (ako vulkanická aktivita) alebo pomocou banských činností, kde sa diamanty ťažia z diamantových ložísk.