Veľkosť atómu je veľmi malá, niekedy sa označuje ako "subatomická". Atóm sa skladá z jadra, ktoré je tvorené protónmi a neutrónmi, a elektrónmi, ktoré sa pohybujú okolo jadra v elektrónových oblakoch. Priemerná veľkosť atómu je asi 10^-10 metrov, čo je asi 1/10 000 000 000 metra. Jadro atómu má veľkosť asi 10^-15 metrov, čo je asi 1/1 000 000 000 000 000 metra. Elektróny sa pohybujú vo vzdialenosti okolo jadra, ktorá je asi 10^-10 metrov. Je to veľmi malá veľkosť, ktorá sa dá ťažko predstaviť, je to tisíckrát menšie ako veľkosť baktérie.