Mesiac je omnoho menší ako Zem, jeho priemer je 3476 km, čo je asi 1/4 veľkosti Zeme. Jeho hmotnosť je asi 1/81 hmotnosti Zeme. Mesiac je však veľmi blízko k Zemi, takže v našej oblohe vyzerá veľmi veľký. Je to najväčší mesiac v porovnaní s veľkosťou svojej planéty v slnečnej sústave.