Bushido

Bushido je tradičná japonská filozofia bojovníka, ktorá bola považovaná za základný kódex správania pre samurajov v feudálnom Japonsku. Táto filozofia zdôrazňovala cnosť, lojalitu, sebaovládanie a oddanosť. Bola to súhrn hodnôt a normy, ktoré boli považované za dôležité pre samuraja a ktoré mu dávali silný morálny kompas v živote a boji.

Základnými cnosťami Bushido boli:

  • Gi (lojalita) - lojalita k panovníkovi a krajine
  • Yu (odvaha) - odvaha v boji a v živote
  • Jin (čistota) - čistota mysle a tela
  • Rei (úcta) - úcta k rodičom, starším a autoritám
  • Makoto (pravda) - pravda a čestnosť

Táto filozofia tiež zahŕňala sebaovládanie a sebazaprenie, ktoré sa prejavovalo ako schopnosť odolať pokušeniam a vyhýbať sa hnevu. Bushido tiež zdôrazňovalo dôležitosť úcty k životu a smrti, a preto sa samuraji učili, že by mali byť pripravení obetovať svoj život pre svojho panovníka a krajinu.

Bushido sa stala dôležitou súčasťou japonskej kultúry a mnohí ju považujú za dôležitý prvok japonskej identity. Aj napriek tomu, že samuraji a ich pozície boli zrušené počas Meiji restaurácie v 19. storočí, ich tradície a hodnoty pretrvali a sú stále cenené v Japonsku.