Lumen je jednotka svetelného toku, ktorý je vyžarovaný zdrojom svetla do okolia. Je to jedna z vedľajších fyzikálnych jednotiek sústavy SI a je používaná na meranie intenzity svetla vyžarovanej svetelným zdrojom.

Lúmen sa používa na základe fyzikálneho zákona, že svetlo sa šíri vo všetkých smeroch rovnomerne. To znamená, že lúmen je miera svetla, ktoré je vyžarované do priestoru okolo zdroja svetla.

Svetelná účinnosť je pomer medzi množstvom svetla, ktoré je vyžarované svetelným zdrojom, a množstvom elektrickej energie, ktorú spotrebuje. Je to dôležitý parameter, ktorý sa používa na porovnanie rôznych svetelných zdrojov a na určenie, ktorý z nich je účinnejší pri vyžarovaní svetla. Svetelná účinnosť sa udáva v jednotkách lm/W alebo v lumenoch na Watt.