Demänovská ľadová jaskyňa je nádhernou prírodnou atrakciou, ktorá sa nachádza v Nízkych Tatrách na Slovensku. Vznikla v strednotriasových tmavosivých gutensteinských vápencoch krížňanského príkrovu pozdĺž tektonických porúch a predstavuje severnú časť Demänovského jaskynného systému. Jej dĺžka zameraných častí je 2 445 metrov s výškovým rozdielom 57 metrov.

Jaskynné priestory sú rozdelené do troch vývojových úrovní a pozostávajú z oválnych, riečne modelovaných chodieb so stropnými a bočnými korytami a dómovitých priestorov dotvorených rútením a mrazovým zvetrávaním. Od vchodu klesajú do hĺbky 40 až 50 metrov.

Ľadová výplň je hlavnou atrakciou jaskyne a najčastejšie sa vyskytuje v spodných častiach, najmä v Kmeťovom dóme. Môžete tu vidieť podlahový ľad, ľadové stĺpy, stalaktity a stalagmity. Podmienky na zaľadnenie vznikli po zasypaní povrchových otvorov svahovými procesmi, čím sa obmedzila výmena vzduchu. Teplota vzduchu v zaľadnených častiach sa pohybuje okolo 0 °C a v nezaľadnených častiach od 1,3 do 5,7 °C. Relatívna vlhkosť vzduchu je 92 až 98 percent.

Na viacerých miestach jaskyne sa zachovala pôvodná sintrová výplň, ktorá je však v zaľadnenej časti značne poškodená mrazovým zvetrávaním. Sintrové útvary sú na povrchu sfarbené do siva až čierna od sadzí a iných látok, ktoré sa vyskytujú v jaskyni. Okrem toho tu môžete vidieť aj množstvo krásnych jaskynných útvarov ako sú napríklad krásne ľadové mosty, stĺpy a kaskády. V jaskyni sa nachádzajú aj niektoré z najväčších ľadových útvarov na svete, ako napríklad Ľadový hrad, ktorý má výšku až 20 metrov.

Demänovská ľadová jaskyňa je otvorená počas celého roka, avšak najlepším obdobím na návštevu je leto, keď je teplota v jaskyni príjemnejšia. Jaskyňa sa nachádza v Nízkych Tatrách a je dostupná autobusom alebo vlakom z Popradu. Pri návšteve jaskyne je potrebné mať teplé oblečenie a pohodlné topánky. Vstup do jaskyne je možné zakúpiť na mieste alebo si ho môžete zarezervovať online. Navštívte Demänovskú ľadovú jaskyňu a zažite krásu a atmosféru podzemných priestorov plných ľadu a jaskynných útvarov.