Mesiac prechádza celkovo osem rôznymi fázami počas mesačného cyklu. Tieto fázy sa od seba líšia tvarom mesiaca a aj časom, kedy ich môžeme pozorovať.

Nov

Tento štádium mesačného cyklu začína novou lunou. V tejto fáze sa mesiac nachádza medzi Zemou a Slnkom a je viditeľná len jeho tmavá strana s postupne sa objavujúcim kosáčikom.

Dorastajúci kosáčik

Táto fáza mesačného cyklu trvá od novu do 7,4 dňa. Mesiac sa nachádza na obežnej dráhe okolo Zeme a nepretržite sa pohybuje z východu na západ. Avšak, v dôsledku rotácie Zeme, sa mesiac pohybuje západom na východ, čo možno nazvať aj starnutím mesiaca.

Prvá štvrť

V tejto časti lunácie, na 7,4 deň mesačného cyklu, vyzerá mesiac ako písmeno "D", čiže je v polovičnej viditeľnosti. Mesiac je možné pozorovať nad južným obzorom a najlepšie ho vidieť cez ďalekohľad.

Dorastajúci mesiac

V tejto časti cyklu sa mesiac nachádza od 7,4 do 14,8 dňa. Už sa stáva dobre viditeľným a pozorovať ho môžeme pod juhovýchodnou časťou oblohy.

Spln

Spln, ktorý nastáva na 14,8 deň mesačného cyklu, je jednou z najmystickejších častí mesačného cyklu. V tejto fáze mesiac dosahuje plnej viditeľnosti a noc býva najjasnejšia. Mesiac sa nachádza v opozícii k Slnku.

Cúvajúci mesiac

Táto časť cyklu trvá od 14,8 do 22,1 dňa a mesiac sa stáva čoraz menej viditeľným, kým sa znova neobjaví ako písmeno "D".

Posledná štvrť fázy mesiaca nastáva na 22,1. deň. Počas tejto fázy sa Mesiac vyskytuje až po 24 hodinách a zapadá až po východe Slnka. V tejto časti lunácie je Mesiac v tvare písmena C, čo znamená, že sa nachádza v poslednej štvrti svojho cyklu.

Ubúdajúci kosáčik

Od 22,1 dňa až do 29,5 dňa je možné vidieť mesiac v tvare kosáčika, najmä ráno a pred západom Slnka. Po tejto poslednej fáze mesiaca sa Mesiac vracia na začiatok lunácie a prechádza do novu.

V čase novu a splnu sa mení tvar Mesiaca, pričom pri nove je viditeľná iba tmavá strana a pri splne je Mesiac v plnej viditeľnosti. Ostatné fázy mesiaca, ako prvá štvrť, dorastajúci mesiac, cúvajúci mesiac a posledná štvrť, sú tiež súčasťou lunácie a vytvárajú celistvý cyklus.

Záver Mesiac má významný vplyv na našu planétu, najmä na prírodu a morský život. Jeho cyklus ovplyvňuje nielen obežnú dráhu okolo Zeme, ale aj výšku a čas východu a západu. Pozorovanie mesiaca môže byť zábavné aj edukatívne, najmä keď si uvedomíme, ako každá fáza mesiaca ovplyvňuje naše okolie. Takže nezabudnite pozorovať mesiac v noci a užívať si každú jedinečnú fázu mesiaca.

Kedy je spln?