Federal Bureau of Investigation (FBI)

Federal Bureau of Investigation (FBI) je federálna vyšetrovacia agentúra Spojených štátov, ktorá je podriadená Ministerstvu spravodlivosti. Je zodpovedná za vyšetrovanie federálne zločiny, ako sú napríklad terorizmus, organizovaný zločin, korupcia, kybernetické zločiny, a špionáž.

FBI sa začalo ako malá skupina agentov, ktorí boli známi ako "The Special Agent Force" v roku 1908. Postupom času sa stal viac rozvinutý a získal viac právomocí, a v roku 1935 sa stal súčasnou organizáciou, ktorou je dnes.

FBI má viac ako 35 000 zamestnancov, vrátane agentov, forenzných odborníkov a analytikov. Má rozsiahle siete po celom území Spojených štátov, vrátane 56 kancelárií v rôznych štátoch a okupuje tiež viac ako 80 pozemkov pre svoje laboratóriá a archívy.

Jednou z najznámejších úloh FBI je vyšetrovanie zločinov, ktoré súvisia s terorizmom. FBI vytvorilo programy, ako napríklad Joint Terrorism Task Force (JTTF), ktorý koordinuje úsilie federálnej vlády, štátnych a miestnych orgánov a iných organizácií pri boji proti terorizmu. FBI tiež plní významnú úlohu pri vyšetrovaní kybernetických zločinov, ako sú napríklad hackeri, a kriminality využívajúcej internet.

FBI tiež využíva svoje zdroje k prispieva k ochrana civilných práv, bojuje proti korupcii, a vyšetruje zločiny proti životnému prostrediu. FBI sa tiež angažuje v medzinárodných operáciách, napríklad prostredníctvom programu "Legal Attaché" (Legat), ktorý poskytuje vzájomnú podporu a spoluprácu s inými krajinami v boji proti zločinu a terorizmu.

FBI je jedna z najvýznamnejších bezpečnostných agentúr v Spojených štátoch.