Fotosyntéza je teda jedným z najdôležitejších procesov na Zemi. Fotosyntéza je proces, ktorým zelené rastliny, riasy a niektoré baktérie vytvárajú organickú hmotu a kyslík zo svetla, vody a oxidu uhličitého. Je to základný proces, ktorý udržuje život na Zemi.

Fotosyntéza prebieha v chloroplastoch zelených rastlín a obsahuje dve hlavné reakcie: svetelnú reakciu a temnú reakciu.

Svetelná reakcia sa deje v membránach chloroplastov. V tomto procese sa svetlo absorbuje pigmentmi ako chlorofyl a prebieha tak zmena elektrochemického potenciálu v membránach. Tento proces umožňuje separovať elektróny od atómov vody a vytvárať energiu, ktorá sa následne používa v temnej reakcii.

Temná reakcia sa deje v štruktúrach chloroplastov, ktoré sa nazývajú stroma. V tomto procese sa oxid uhličitý a voda premieňajú na glukózu a kyslík. Glukóza sa potom môže použiť na tvorbu iných organických molekúl, ktoré sú nevyhnutné pre život rastlín.

Fotosyntéza je dôležitá nielen pre zelené rastliny, ale aj pre všetky ostatné organizmy. Rastliny vytvárajú organickú hmotu, ktorú potom konzumujú iné organizmy, a toto konzumovanie je základom potravinového reťazca. Kyslík, ktorý sa uvoľňuje pri fotosyntéze, je nevyhnutný pre život väčšiny organizmov, vrátane ľudí.

Fotosyntéza môže byť ovplyvnená mnohými faktormi, ako sú intenzita svetla, teplota a koncentrácia oxidu uhličitého v ovzduší. Preto je dôležité, aby sme zachovávali zdravé životné prostredie pre rastliny a zabezpečili dostatok svetla, vody a živín pre ich rast a fotosyntézu.

V súčasnosti sa aj v rámci výskumu snažíme vylepšiť proces fotosyntézy. Napríklad, vedci sa pokúšajú vytvoriť rastliny, ktoré sú schopné fotosyntézy aj pri nízkej intenzite svetla, čím by sme mohli zvýšiť produkciu potravín a energie v budúcnosti.