Čas života komára závisí od toho, v akých podmienkach žije. Väčšina druhov komárov žije len pár týždňov až pár mesiacov v dospelosti, ale niektoré druhy môžu žiť až niekoľko rokov. Napríklad druh komára Aedes aegypti, ktorý je veľmi rozšírený a je prenášačom mnohých chorôb, môže žiť až jeden rok. Je dôležité si uvedomiť, že komáre sú dôležitou súčasťou ekosystémov a plnia dôležité úlohy ako prenášače nektáru a poliehavky pre rastliny a ako potrava pre iné živočíchy. Môžu však byť aj veľmi nebezpečné pre ľudí, pretože sú prenášačmi mnohých chorôb, ako je malária, zika vírus, chikungunya a dengue.

Komáre, ktorá nás najviac "potrápia" na Slovensku žijú cca 50 dní.