Mačky sú dlhoveké zvieratá a v prirodzených podmienkach môžu žiť až 15 až 20 rokov. Avšak ako domáce zvieratá sa dožívajú menšieho veku, v priemere okolo 12 až 15 rokov. Tento vek sa však môže líšiť v závislosti od mnohých faktorov, ako sú strava, životný štýl, genetika a zdravotný stav.

Mačky sú zvyčajne zdravé zvieratá, ale ako každé zviera, aj one sa môžu vystaviť rôznym chorobám a zraneniam. Je preto dôležité, aby ste sa o svoju mačku starali a poskytovali jej všetky potrebné zdravotné služby, ako sú pravidelné prehliadky u veterinára, očkovanie a úprava zubov. To môže pomôcť predĺžiť jej život a zlepšiť jej kvalitu života.