Počet zubov u žraloka sa môže líšiť v závislosti na druhu, ale väčšina druhov má veľké množstvo zubov, ktoré rastú a menia sa po celý život žraloka. Napríklad, biely žralok má približne 50 až 60 zubov, pričom môže mať až 7 radov zubov postupne sa meniacich z hornej a dolnej čeľuste, pričom časť zubov v dolnej čeľusti je vždy viditeľná. Zuby sú ostré, hákovité a slúžia žralokom na lovenie a trhanie kože a mäsa ich koristi. Ak sa nejaký zub vypadne, nový zub narastie na jeho mieste. Takéto striedanie zubov sa nazýva polyphyodontia a je to jedna z unikátnych vlastností žralokov.