Lapač snov je tradičný produkt severoamerického indiánskeho národa, ktorý sa používa ako talizman zavesený nad posteľou alebo oknom. Má za úlohu zachytiť zlé sny do svojej siete a umožniť dobrým snom skĺznuť k spiacemu. Ráno sú zlé sny potom spálené a zničené prvými slnečnými lúčmi.

V súčasnosti sa lapače snov vyrábajú z rôznych materiálov a používajú sa aj ako dekorácia izby. Niektoré prvky, ako koráliky, vtáčie perá a kamienky, však zostali zachované a zdôrazňujú ich symboliku a význam. Farby použité na ich výrobu tiež hrajú dôležitú úlohu.

Každá časť lapača snov má svoj význam. Kruh symbolizuje svet, ktorý chráni človeka, korálik uprostred ho vyjadruje. Sieť a pierka slúžia na roztriedenie snov a symetria siete znamená harmóniu. Lapač snov teda nielen chráni spiaceho človeka, ale tiež mu pomáha vedieť rozlišovať medzi dobrými a zlými snami.