Najväčšia aktívna sopka na svete Mauna Loa

Mauna Loa je najväčšou aktívnou sopkou na svete s objemom viac ako 75 000 km3. Viac ako 90% povrchu sopky tvorí bazaltová láva mladšia ako 4 000 rokov. Erupcie sopky sú pokojné a charakterizujú ich výlevy nízkotlakových láv, čo sa prejavuje aj v tvare sopky s mierne sklonenými svahmi. Tento typ erupcie sa nazýva havajská erupcia.

Najväčšia aj najvyššia sopka na svete

Jej výška od základne na dne mora až po vrchol je približne 9 km a zaberá takmer polovicu Havajského ostrova.

Geologický vývoj sopky sa odhaduje na 700 000 až 1 000 000 rokov a vynorila sa nad hladinu mora pred 400 000 rokmi. Havajské súostrovie je produktom vulkanizmu spôsobeného hotspotom v Tichomorskej platni, kde plášťový materiál vystupuje na povrch.

Sopka má tri erupčné centrá, z toho jedno je vrcholový kráter (alebo kaldera s rozmermi 3 × 5 km, ktorý vznikol približne pred 1 500 rokmi klesnutím dna krátera po vypudení magmatického rezervoára po väčšej erupcii). Ostatné dve centrá sú riftové zóny, ktoré sa tiahnu na severovýchode a na juhozápade od vrcholu. Z posledných dvoch storočí pripadá 38% erupcií na kráter, 31% na severovýchodnú riftovú zónu a 25% na juhozápadnú. Ostatné erupcie boli lokalizované na severozápade od vrcholu mimo riftových zón. Zaujímavosťou erupcií sopky sú cykly, ktoré sa opakujú v intervale niekoľkých storočí, v ktorých sa aktivita presúva z krátera na riftové zóny a naopak. Dva takéto cykly boli zdokumentované za posledných 2 000 rokov.

Pôvodní obyvatelia Havajských ostrovov zaznamenali erupcie formou ústnych podaní počas niekoľkých storočí, ale sústavné pozorovanie a dokumentácia erupcií sa začala až na začiatku 19. storočia, čo robí z Mauna Loa jednu z najlepšie sledovaných sopiek na Zemi.

Od roku 1984 bola sopka neaktívna až do 28. novembra 2022, kedy začala najnovšia aktivita. Od roku 2002 bol pozorovaný nárast seizmickej aktivity, ako je pohyb kalderových stien a dna (steny kaldery sa mierne rozťahujú - asi 5 cm za rok) a nárast výšky sopky o približne 10 cm za rok. Tieto zmeny sa pripisujú prítomnosti magmatického materiálu pod sopkou. V roku 2020 sa vyskytla erupcia, ktorá trvala asi šesť týždňov a viedla k výlevu lávy v oblasti Kalapana na juhovýchode od vrcholu. Erupcia bola pokojná a nedosiahla vrchol krátera.

Mauna Loa je dôležitým prírodným prvkom Havajských ostrovov a je považovaná za náboženský symbol pre pôvodných obyvateľov. Je tiež dôležitým zdrojom geologického výskumu a poskytuje významné informácie o vývoji sopiek a vulkanizme na Zemi. Je tiež dôležitým zdrojom energie pre Havajské ostrovy a jej láva sa používa na výstavbu ciest a rôznych iných projektov.

Sopka Puhahonu

Relatívne nedávno bola objavená sopka Puhahonu, ktorá je však celá pod vodou, pod vodou sa môže skrývať ešte mnoho úkazov, vrátane sopiek, ktoré sú aktuálne pre nás neznáme, preto pri sopke Mauna Loa stále hovoríme ako o najväčšej nadvodnej a teda pre nás viditeľnej sopke na svete.