Codex Gigas, alebo aj Kódex Gigas, je najväčšou rukopisnou knihou (kódexom) na svete. Pravdepodobne bola napísaná v 13. storočí v podlažickom kláštore v Chrudimi a je známa aj pod latinsko-gréckym názvom Codex Gigas, čo v preklade znamená "Obrovská kniha", alebo aj ako "Diablova biblia" kvôli výnimočnému vyobrazeniu diabla. Autorom bolo zrejme zhrnúť všetky poznatky do jednej knihy, vytvoriť akúsi "knižnicu v jedinej knihe".

Kódex Gigas je zviazaný v drevených doskách pokrytých svetlou kožou s kovovým zdobením a meria 920×505×22 mm. Pôvodne obsahoval 320 pergamenových listov (640 strán) s rozmermi 890×490 mm. Osem listov bolo vyrezaných neznámym spôsobom a dôvodom. Vyrezané listy pravdepodobne obsahovali rehoľné pravidlá benediktínskeho rádu. Celková hmotnosť kódexu je asi 80 kg a na jeho výrobu bolo použitých kože od 160 oslov.

História kódexu siaha do podlažického kláštora v Chrudimi, kde pravdepodobne vznikol. Záznamy v kódexe končia rokom 1229 a následne bol kódex prenesený do cisterciánskeho kláštora v Sedlci. Pavel Bavor z Nečtin ho zakúpil pre břevnovský kláštor v rokoch 1290 až 1332. V rokoch 1477 až 1593 bol kódex v kláštore v Broumove a v marci 1594 bol prevezený do Prahy, kde sa stal súčasťou cisára Rudolfa II. knižnice. Počas tridsaťročnej vojny v roku 1648 ho Švédi odviezli do Kráľovskej knižnice v Štokholme, kde sa dodnes nachádza. V expozícii Mestského múzea v Chrasti, v mieste, kde kódex pravdepodobne vznikol, je rukopis pripomenutý aspoň maketou.

Obsahom kódexu je celá Biblia v latinčine, Starý a Nový zákon, Kosmova kronika česká, a množstvo ďalších traktátov z oblastí histórie, etymológie a fyziológie, ako aj menšie spisy, kalendár s nekrológom, zoznam bratov podlažického kláštora, zaklínadlá a rôzne dobové záznamy. Kódex obsahuje aj iluminácie červenej, modrej a zlatej farby a celkovo 820 ilustrácií.

Zaujímavosťou kódexu je vyobrazenie diabla, ktoré je umiestnené na poslednom liste. Vyobrazenie je veľmi podrobné a detailné a zobrazuje diabla s rozpätými krídlami, s dvomi hlavami a šiestimi nohami. Podľa legendy bol diabol vyobrazený za jedinú noc a podpísaný záväzkom, že bude slúžiť tomu, kto knihu prečíta celú.

Codex Gigas je významným dielom historického a kultúrneho významu a je považovaný za jedno z najcennejších rukopisov na svete. Okrem svojho obsahu je zaujímavý aj svojou veľkosťou a komplikovanou históriou, ktorá siaha až do 13. storočia. Je to unikátny dokument, ktorý poskytuje významné informácie o histórii, kultúre a literatúre tej doby.