Amazonka je najväčšia rieka na svete pokiaľ sa jedná o objem vody, ktorá sa tiahne pozdĺž pobrežia Južnej Ameriky a tečie do Atlantického oceánu. Jej pramene sa nachádzajú v pohorí Ánd v Peru a rieka má celkovú dĺžku približne 7 000 kilometrov. Amazonka je veľmi silná rieka, ktorá dokáže znížiť slanosť vody v oceáne až na vzdialenosť 200 kilometrov od pobrežia. Počas svojho putovania cez Ekvádor, Peru, Kolumbiu, Bolíviu a Brazíliu zberá do svojho koryta tisíce prítokov.

Amazonka fascinuje vedcov a bádateľov už od pradávna a v minulosti sa viedli vedecké súboje o to, kde sa nachádza jej skutočné povodie a kto má zásluhy na objavení tejto rieky. Amazonka je jednou z najunikátnejších riek sveta a jej názov pochádza z blízkosti mesta Manaus v Brazílii, kde sa môžu turisti vybrať loďou na miesto, ktoré sa nazýva "svadba vôd", kde sa tmavé vody Rio Negro, prichádzajúce z Kolumbie, dotknú hnedých vôd Amazonky a v spoločnom koryte sa zmiešajú dokopy. Tento jav sa nachádza v nadmorskej výške približne 200 metrov nad morom a teploty v tejto oblasti sa pohybujú okolo 30 stupňov Celzia a podnebie je horúce a vlhké.

Amazonka je domovom mnohých druhov flóry a fauny, ktoré sa nachádzajú iba v tomto regióne. Tento región je známy aj ako Amazonijský dažďový prales, ktorý je druhým najväčším tropickým dažďovým pralesom na svete po pralese v oblasti rieky Amazonka. Tento prales je domovom mnohých druhov zvierat, ako sú napríklad slony, jaguári, opice, arašidy a mnoho ďalších. V oblasti rieky Amazonka sa nachádzajú aj mnohé pralesy, ako napríklad pralesy na brehoch rieky, pralesy v doline rieky a pralesy v oblastiach s vysokou vlhkosťou.

Amazonka má veľký význam pre ekológiu a biodiverzitu v tejto oblasti a jej vodné toky a pralesy poskytujú mnoho príležitostí pre štúdium prírody a vedecké výskumy. Je tiež dôležitou cestou pre obchod a dopravu v tejto oblasti a jej prítoky poskytujú vodu pre mnoho miestnych komunít. Amazonka taktiež hrá dôležitú úlohu v regulácii klímy v Južnej Amerike a jej vody a pralesy sú zdrojom mnohých druhov ropy a plynu, ktoré sa ťažia v tejto oblasti.