Rozdiel medzi nočným videním a termovíziou

Nočné videnie a termovízia sú dva odlišné spôsoby detekcie a zobrazovania okolitého prostredia, ktoré sú využívané v rôznych oblastiach.

Nočné videnie umožňuje vidieť v tme pomocou zosilnenia dostupného svetla, ako sú hviezdy, mesiac, prísvit alebo umelé svetlá. Nočné videnie zvyčajne používa špeciálne optické zariadenia, ktoré sú schopné zosilniť svetlo do takej miery, že umožňujú vidieť v tme bez použitia iných svetelných zdrojov. Zariadenia na nočné videnie sú často používané v armáde, záchranných operáciách a pri love.

Na druhej strane, termovízia pracuje s infračerveným žiarením, ktoré je emitované objektmi na základe teploty. Termovízia umožňuje vidieť teplotné rozdiely v prostredí a zobrazuje ich ako farebné obrazy, kde každá farba zodpovedá určitej teplote. Termovízia sa používa v širokej škále oblastí, vrátane armády, hasičov, medicíny, stavby a inžinierstva.

Zhrnutie:

  • Nočné videnie zosilňuje dostupné svetlo, zatiaľ čo termovízia pracuje s infračerveným žiarením
  • Nočné videnie umožňuje vidieť v tme, kdežto termovízia umožňuje vidieť teplotné rozdiely vo dne aj v noci
  • Nočné videnie zobrazuje objekty v závislosti od svetelných podmienok, zatiaľ čo termovízia zobrazuje objekty na základe teploty, nezávisle od svetelných podmienok

nocne videnie vs termovizia