Obec Tuchyňa - krásne miesto uprostred Bielych Karpát

Obec Tuchyňa sa nachádza v krásnom údolí Bielych Karpát na západnom Slovensku. Táto obec je jednou z najstarších obcí v tejto oblasti a má bohatú históriu a kultúru.

Chotár obce Tuchyňa je obklopený hradbami Bielych Karpát a na severozápade sa nachádzajú vápencové skaly Vršatca. Chotár obce sa stretáva s chotármi Dulovským na východe, Kvašovským na severovýchode, Pruštianskym na juhu a Mikušovským na severozápade. Väčšina chotára je využívaná ako orná pôda, no časť je aj pasienky. Na severovýchodnej strane obce sa nachádzajú lesy a nerastné bohatstvo obce spočíva v náleze tehliarskej hliny na Lipovke a Chrasti.

Tuchyňa má bohatú históriu a kultúru. Najstaršími obyvateľmi obce boli Kelti a Germáni. V obci sa nachádzajú aj zrúcaniny hradu Tematín, ktoré sú považované za jeden z najvýznamnejších kultúrnych pamiatok na Slovensku. Hrad bol postavený v 13. storočí a bol sídlom kráľov a šľachty.

Okrem zrúcaniny hradu Tematín má Tuchyňa aj iné zaujímavé miesta, ktoré stojí za návštevu. V obci sa nachádza kostol svätého Martina, ktorý bol postavený v 13. storočí a patrí k najstarším kostolom na Slovensku. Okrem toho je tu aj kaštieľ, ktorý bol postavený v 19. storočí a dnes slúži ako múzeum.