Oceľ Böhler K340

Oceľ Böhler K340: Nástrojová oceľ s vynikajúcimi vlastnosťami

Oceľ Böhler K340 je jednou z najlepších ocelí, ktoré sa používajú v nožiarskom priemysle a vyrába sa metódou elektrotroskového pretavovania. Táto metóda umožňuje vyrábať metalurgicky čistú a homogénnu oceľ s vynikajúcimi úžitkovými vlastnosťami. Táto oceľ sa však používa aj v iných odvetviach priemyslu, najmä výrobe nástrojov.

Oceľ Böhler K340 má mnoho výhodných vlastností, ktoré ju robia ideálnou pre výrobu nástrojov. Jednou z najvýznamnejších vlastností je jej vynikajúca obrobiteľnosť, ktorá umožňuje výrobcovi vytvárať z ocele Böhler K340 veľmi presné tvary a rozmery. Táto oceľ má tiež perfektnú rozmerovú stabilitu, ktorá zabezpečuje, že nástroj vyrobený z ocele Böhler K340 si zachová svoje rozmery aj po dlhodobom používaní.

Okrem toho má oceľ Böhler K340 vynikajúcu nitridovateľnosť, čo znamená, že ju možno povrchovo ošetriť tak, aby bola ešte odolnejšia a menej náchylná k opotrebeniu. Táto oceľ má tiež vynikajúcu použiteľnosť na poťahovanie povrchu, čo znamená, že ju možno použiť ako základný materiál na vytvorenie tvrdšieho a odolnejšieho povrchu.

Pri výrobe nástrojov je veľmi dôležitá ich odolnosť proti opotrebeniu, čo je jedna z hlavných vlastností ocele Böhler K340. Táto oceľ má tiež veľmi dobrú tlakovú pevnosť a vysokú odolnosť rezných hrán, čo umožňuje nástrojom vyrobeným z ocele Böhler K340 udržiavať si svoju ostrú hranu aj pri náročnejších pracovných podmienkach.

Ďalšou výhodou ocele Böhler K340 je jej ľahká brúsiteľnosť, ktorá umožňuje rýchle a jednoduché ostrenie nástrojov vyrobených z tejto ocele. Okrem toho je použitie ocele Böhler K340 bezpečné,