Oceľ D2

Nástrojová oceľ D2 - Vlastnosti a využitie

Nástrojová oceľ D2 je populárna oceľ, ktorá sa používa na výrobu nástrojov pre rôzne priemyselné aplikácie. Oceľ D2 je zápustková oceľ pre kovanie za studena a má vyšší obsah prísad ako A2. Je to vďaka obsahu chrómu a uhlíka, ktoré umožňujú vznik veľkých karbidov chrómu. D2 má vysokú odolnosť proti opotrebovaniu vzhľadom na veľkosť karbidov, ale táto vlastnosť má za následok klesajúcu obrobiteľnosť a "brúsiteľnosť".

Austenitizačná teplota D2 je o niečo vyššia ako u A2 a dosahuje sa postupne. Karbidy sú hrubé a môžu dosahovať až 50 mikrometrov na dĺžku, aj keď zrnitosť podľa ASTM je hodnotená č. 7,5. Oceľ D2 má vysokú koróznu odolnosť vzhľadom na obsah chrómu, ale nemá koróznu odolnosť martenzitických nerezových ocelí. To je vďaka tomu, že väčšina chrómu je obsiahnutá práve v karbidoch.

Nástrojová oceľ D2 je všeobecne používaná v priemysle na razidlá, zápustky a rôzne typy nožov. Po kalení na izbovú teplotu musí byť zvyškový austenit redukovaný podchladením, tzv. "zmrazením". To poskytuje širokú oblasť pre proces žíhania ocele po kalení a pre konečný obsah martenzitu a tým následne tvrdosti. Pri teplote popúšťania až 510ºC vzrastie na prijateľnú hranicu húževnatosť a tvrdosť klesá na 58 až 60 HRC.

D2 môže byť austenitizovaná až na teplotu 1120ºC, čím sa urýchli a obsahovo zvýši prienik legúr do austenitického zrna. Toto znižuje hodnotu MS a prejavuje sa ako kaliaca tvrdosť. Táto tvrdosť býva označovaná ako sekundárna tvrdosť a je odrazom sekundárnej precipitácie karbidov a transformácie zvyškového austenitu na martenzit.