Operácia Anthropoid bola vojenská operácia vykonaná v roku 1942 československými vlastencami a britskými paravojenskými jednotkami počas druhej svetovej vojny. Cieľom operácie bolo zavraždenie vtedajšieho nacistického protektora Čech a Moravy, Reinharda Heydricha.

Heydrich bol jedným z hlavných architektov holokaustu a zodpovedný za deportácie a zabíjanie tisícov Židov a odporcov nacistického režimu. Operácia Anthropoid bola jednou z najvýznamnejších a najúspešnejších operácií československej odboje počas druhej svetovej vojny.

Dňa 27. mája 1942 sa v Prahe stretlo sedem vlastencov, ktorí mali vykonať atentát na Heydricha. Vlastenci boli Jozef Gabčík, Jan Kubiš, Josef Valčík, Adolf Opálka, Jaroslav Švarc, Jan Hrubý a Josef Bublík. Po niekoľkých neúspešných pokusoch sa podarilo vlastencom dňa 27. mája 1942 vykonať atentát na Heydricha, keď mu v metropole Prahe zasadili smrteľné zranenie pri bombovom útoku na jeho vozidlo.

Nacistický režim následne zahájil brutálnu odvetu a vykonali sériu krutých represálií, vrátane popráv a deportácií tisícov ľudí. Vlastenci sa ukryli v chráme sv. Cyrila a Metoda v Prahe, kde boli nacistami obkľúčení a nakoniec boli vlastenci po dlhej prestrelke zabití alebo si spáchali samovraždu.

Operácia Anthropoid mala veľký vplyv na nacistické vedenie a bol to jeden z najvýznamnejších momentov československej odboje počas druhej svetovej vojny. Pamiatka na vlastencov a na túto operáciu je stále živá a dodnes sa konajú pietne aktivity a slávnosti ku cti padlých.