Pásmo Gazy je územie v pobrežnej oblasti Stredozemného mora, ktoré je približne veľké ako 360 km² a kde žije viac ako 2 milióny Palestínčanov. Gaza je obklopená Izraelom a Egyptom a má pobrežie na juhu a západe. Je to jedno z najhustejšie obývaných a najchudobnejších miest na svete.

Pásmo Gaza je známe pre svoje politické a bezpečnostné problémy. Od roku 2007 je pod kontrolou militantnej islamistickej skupiny Hamas, ktorá bojuje proti Izraelu. Hamas je v mnohých krajinách označovaný za teroristickú organizáciu a jeho vláda v Gaze nie je uznaná medzinárodným spoločenstvom.

Život v Gaze je ťažký a nebezpečný. Obyvatelia sa často stretávajú s nedostatkom potravín, vody a elektriny. Väčšina obyvateľov žije v chudobe a nezamestnanosť je vysoká. Izrael zablokoval prístup krajiny k Stredozemnému moru a Egypt zatvára hranice s pásmom Gaza, čo výrazne obmedzuje pohyb ľudí a tovaru.

Medzinárodné organizácie, ako napríklad OSN, sa snažia zlepšiť situáciu v Gaze a podporovať humanitárnu pomoc pre obyvateľov. Niekoľko krajín, vrátane USA a EÚ, poskytuje finančnú pomoc pre obyvateľov Gazy a podporuje riešenie izraelsko-palestínskeho konfliktu.

Pásmo Gaza zostáva jedným z najkomplikovanejších a najnebezpečnejších miest na svete, kde ľudia žijú v ťažkých podmienkach a čelia mnohým problémom. Medzinárodné spoločenstvo sa snaží pomôcť a nájsť riešenie pre tento konflikt, ktorý trvá už mnoho rokov.