Pred tým, ako začneme s výchovou a výcvikom psa by sme mali vedieť aké povahové vlastnosti náš pes môže mať. U každého psa sa tieto povahové vlastnosti líšia. Preto je veľmi potrebné aby sme mali prehľad o typoch temperamentu.

 

Prejavy psov sa vyskytujú v rôznych  formách. Formy môžu byť aktívne alebo pasívne. Môžeme povedať, že obe tieto formy sú odchýlkami od typického prejavu psa. Preto je veľmi dôležité, aby sme prejavy psa vedeli rozlíšiť a zároveň zvoliť správnu metodiku pri výcviku a výchove.

            Temperament psa je rozdelený do štyroch základných typov vyššej nervovej sústavy. Typ temperamentu flegmatik sa prejavuje u psa slabou reakciou k aktivite, pričom dlho nám trvá tohto psa donútiť aktívnej činnosti. No jeho útlm je veľmi rýchli. Pes je pri výcviku ľahostajní, na povely reaguje pomaly a pasívne. Neodporúčame psa s takouto povahou nútiť vykonávať športovú kynológiu, agility a pod.. Je skôr vhodný k starším ľuďom, ako spoločník do rodín, kde majú deti. Psa môžeme charakterizovať ako vyrovnaného a pomalého.

Pes s prejavom typu temperamentu cholerika má zvýšenú dominantnú agresivitu.  Pokiaľ máme psa tohto typu je potrebné sním ihneď od malička pracovať a nesmieme mu dať najavo, že máme z jeho správania strach. Pri týchto psoch musíme dávať pozor, aby sme zabránili napadnutiu iných osôb. Pokiaľ sa nebudeme takémuto psovi venovať od šteňaťa a jeho výchovu a výcvik zanedbáme, môžeme mať v budúcnosti so psom problémy. Pokiaľ sa nám zdá, že takéhoto psa nezvládame, je potrebné vyhľadať skúseného kynológa, ktorý nám poradí  akým spôsobom máme náš výcvik smerovať. Psa tohto typu neodporúčame  starším ľuďom, k malým deťom . Pes je skôr vhodný na stráženie objektov  alebo na výcvik služobnej a športovej kynológie. Psa môžeme charakterizovať ako nevyrovnaného, silného  a dráždivého.

Najvhodnejší typ na výcvik je sangvinik. U týchto psov dochádza rovnomernej aktivite a zároveň aj k pasivite. Pes tohto typu je vyrovnaný a vhodný na výcvik . Je len na majiteľovi psa ako bude viesť jeho výchovu a výcvik. Pes je vhodný na športovú a služobnú kynológiu.  Môžeme ho charakterizovať ako vyrovnaného a pohyblivého.

Melancholik ako typ temperamentu ma slabý proces vydráždenia , pričom silné rušivé podnety a u neho vyvolávajú útlm. Pes a prejavuje nepokojom. Má pasívne obranné reakcie . Psa môžeme charakterizovať ako slabého, nevyrovnaného.

Všetky tieto typy temperamentu sa u psa neprejavujú len ako jeden typ. V praxi sa stretávame s prejavmi menšími alebo väčšími sklonmi jednotlivých typov. Prejav typov je ovplyvnený útlmami na psov. Sú podmienené a nepodmienené. Podmienené útlmy poznáme: uhasínajúci je nepoužívanie podnetu pri výcviku . Diferenciačný útlm je rozlíšenie čuchového, zrakového a sluchového podnetu. Oneskorený útlm je využívaný aj pri výcviku a to na základe čakania .

Nepodmienené útlmy  poznáme : vnútorný dočasný útlm  je vyvolávaný zverou, streľbou, vlakom a pod. Vnútorný trvalý útlm  vzniká pri trvalom podnete  napríklad pri ochorení psa. Ochranný útlm sa prejavuje tak, že nervová sústava sa chráni pred škodlivými účinkami. Spánkový útlm si môžeme všimnúť pri nácviku  povelu ZOSTAŇ.

Je len na nás, ako si budeme nášho psa všímať a viesť ho vo výchove a výcviku, tak aby sme nič nezanedbali.