Promenáda je chodník alebo cesta, ktorá slúži pre verejný pohyb a rekreáciu. Môže sa nachádzať v parku alebo na brehu rieky, mora alebo jazera a môže byť vybavená lavičkami, stolmi, fontánami a inými prvkami, ktoré uľahčujú relaxáciu a posedenie. Promenády tiež často slúžia ako miesto pre rôzne kultúrne a spoločenské akcie, ako sú koncerty, trhy a verejné preteky.