Čo je skleníkový efekt

Skleníkový efekt je jav, pri ktorom atmosféra Zeme udržiava teplo, ktoré by inak uniklo do vesmíru. Toto teplo sa udržiava vďaka skleníkovým plynom, ako je uhlík, oxid uhličitý, metán a dusík, ktoré sa nachádzajú v atmosfére.

V priebehu posledných storočí človek významne zvýšil hladinu týchto plynov v atmosfére emisiou fosílnych palív, ako je ropa a zemný plyn, aj činnosťami ako výrub lesov a chov zvierat. Tieto činnosti zvyšujú množstvo skleníkových plynov v atmosfére, čo vedie k zvýšeniu teploty na Zemi.

Výsledkom tohto javu je stúpajúci teplotný režim a časté klimatické extrémy, ako sú suchá, katastrofické záplavy a cyklóny. Tieto klimatické zmeny majú významný vplyv na životné prostredie a ľudskú populáciu, vrátane znižovania biodiverzity, zhoršovania kvality vody a potravín a zvýšenia rizika pre ľudské zdravie.

Je dôležité, aby sme prijali kroky na zníženie emisií skleníkových plynov a na ochranu našej planéty. To zahŕňa presun k obnoviteľným zdrojom energie, ako je solárna a veterná energia, a znižovanie spotreby fosílnych palív. Taktiež je potrebné vynaložiť úsilie na zlepšenie hospodárenia so zdrojmi a znižovanie odpadu.