Ďalekohlad sa skladá z viacerých optických častí, ktoré umožňujú užívateľovi pozorovať vzdialené objekty s väčšou detailnosťou.

Základné optické časti ďalekohľadu sú:

  • Objektív - tento prvok zozbiera svetlo zo vzdialeného objektu a sústredí ho do bodu nazývaného ohnisko.
  • Okulár - tento prvok zväčší obraz vytvorený objektívom a umožní užívateľovi pozorovať ho.
  • Zvýšenie (mocnosť) ďalekohľadu sa určuje ako pomer ohniskovej vzdialenosti objektívu k ohniskovej vzdialenosti okuláru.

Okrem toho sa ďalekohľad môže skladať aj z ďalších častí, ako sú prizmy, zrkadlá, otočné a nastavovacie časti, ktoré umožňujú užívateľovi prispôsobiť si ďalekohľad podľa svojich potrieb a zlepšiť kvalitu pozorovania.