Krv sa skladá z rôznych zložiek, ktoré plnia rôzne funkcie v organizme. Krv sa skladá z krvnej plazmy a krvných buniek, ktoré sú nasledovné:

  1. Krvná plazma - tekutá časť krvi, ktorá tvorí približne 55% objemu krvi. Skladá sa z vody, elektrolytov, proteínov (ako napríklad albumínu, globulínu a fibrinogénu) a rôznych živín, hormónov a odpadových látok.

  2. Červené krvinky (erytrocyty) - bunky, ktoré tvoria približne 45% objemu krvi. Obsahujú hemoglobín, ktorý im umožňuje prenášať kyslík z pľúc do tkanív a CO2 z tkanív do pľúc.

  3. Biely krvinky (leukocyty) - bunky, ktoré sú súčasťou imunitného systému a zabezpečujú obranu organizmu pred infekciami a chorobami.

  4. Krvné doštičky (trombocyty) - malé bunky, ktoré majú kľúčovú úlohu pri zrážaní krvi a uzatváraní poškodených krvných ciev.

Krv je tak dôležitá pre fungovanie nášho organizmu, pretože prenáša kyslík a živiny do tkanív a zároveň odvádza odpadové látky z tkanív do obličiek a pľúc na vylúčenie z organizmu.