Sopka sa skladá z rôznych materiálov a hornín, ktoré sú spojené so sopečnou činnosťou. Medzi tieto materiály patrí hlavne magma (roztavená hornina), ktorá sa hromadí v hĺbkach zeme. Pri sopečnej činnosti sa táto magma môže vyvíjať na povrch a vytvárať rôzne druhy vulkanických hornín, ako sú napríklad lávy a pyroklastické prúdy. Okrem toho môže sopka vypúšťať aj plynové emisie, ktoré sú zvyčajne zložené z oxidu uhličitého, oxidu siričitého a vodné pary.