DEET (N,N-diethyl-meta-toluamid) je chemická látka, ktorá sa používa na odpudzovanie hmyzu v repelentoch, najmä komárov a kliešťov. Je obsiahnutá v mnohých repelentoch proti hmyzu, ktoré sa používajú na ochranu proti bodnutiu hmyzom a prenosu chorôb, ako je malária alebo zika vírus.

DEET funguje tak, že maskuje prírodné vône tela, ktoré hmyz vníma ako príťažlivé. Keď hmyz nevníma vône, ktoré by ho k používateľovi priviedli, je menej pravdepodobné, že ho bodne alebo si naňho sadne. DEET sa najčastejšie aplikuje na kožu alebo odev a môže byť použitý aj na ochranu pred hmyzom, ktorý sa objavuje v interiéri, ako sú napríklad komáre alebo muchy.

Je dôležité si uvedomiť, že DEET je chemická látka a môže byť nebezpečná, ak sa používa nesprávne alebo sa dostane do očí alebo úst. Je dôležité dodržiavať pokyny na použitie repelentu s DEETom a uchovávať ho mimo dosahu detí. Tiež je dôležité zvážiť alternatívne metódy ochrany proti hmyzu, ako sú oblečenie s dlhšími rukávmi a nohavicami alebo používanie sietí proti hmyzu.