Bushcraft je termín používaný na opis schopností a zručností potrebných na prežitie a záchranu v prírode. Tieto zručnosti zahŕňajú činnosti ako stavanie úkrytov, získavanie vody, vyhľadávanie potravy, vytváranie ohňa a všeobecnú orientáciu v prírode. Bushcraft sa často používa ako synonymum pre outdoorové aktivity, ako sú rybolov, turistika, kemping a poľovníctvo.

Bushcraft by sa mohol opísať ako skupina zručností a techník, ktoré sú nevyhnutné pre prežitie a záchranu v prírode. Môže sa tiež zdôrazniť, že bushcraft zahŕňa nielen zručnosti potrebné pre prežitie, ale aj schopnosť zachovať a rešpektovať prírodné prostredie, v ktorom sa človek nachádza. V odbornom článku by sa tiež mohli uvádzať príklady rôznych zručností a techník zahrnutých do bushcraftu, ako je výroba ohňa, stavanie úkrytov, orientácia v prírode a získavanie vody a potravy. Môžu sa tiež zahrnúť informácie o histórii bushcraftu a o tom, ako sa tento pojem používa v súčasnosti.

Bushcraft je v skutočnosti stará tradícia, ktorá sa zameriava na zručnosti potrebné pre prežitie v prírode. V posledných rokoch sa bushcraft stáva populárnym medzi tými, ktorí chcú utiecť od ruchu veľkomesta a vrátiť sa k prírode. Tento život v divočine alebo spoznávanie prírody podľa našich predkov je spôsob, ako si užiť prírodu bez pocitu tlaku, že existuje či už „správny“ alebo „nesprávny“ spôsob, ako tak urobiť. Niektoré bushcraftové triky na prežitie v prírode sú napríklad vytvorenie prístrešku, založenie ohňa, hľadanie a čistenie vody, vyhľadávanie potravy a orientácia v prírode. Je dôležité si uvedomiť, že bushcraft nie je len o prežití, ale aj o rešpektovaní a ochrane prírodného prostredia.

Dôležitým bodom v bushcrafte je orientácia v prírode. To znamená, že by ste mali byť schopní zorientovať sa v prostredí, v ktorom sa nachádzate, a byť schopní sa vrátiť späť na miesto, kde ste začali, alebo k inému miestu, kde máte záujem ísť. Je dôležité mať znalosti o smeroch, ako napríklad sever, juh, východ a západ, a tiež o tom, ako používať kompas a mapu. Okrem toho by ste mali vedieť ako používať rôzne prírodné indikátory, ako napríklad smerové kvapky vody na lístí alebo smer, ktorým sa pohybujú oblaky, aby ste sa vedeli zorientovať v prírode.

Ďalším dôležitým bodom je schopnosť vyrobiť si rôzne nástroje a zariadenia z prírodných zdrojov. To zahŕňa schopnosť vyrobiť si nástroje na rybolov, luk a šípy, ale aj rôzne nástroje na vytváranie ohňa, ako napríklad kresadlo. Okrem toho by ste mali vedieť ako vyrobiť si rôzne zariadenia pre prežitie, ako napríklad sieť na zber vody alebo šatku na filtrovanie vody.

Je dôležité mať aj znalosti o prvej pomoci a o tom ako sa starať o seba a o svoje okolie v prírode. To zahŕňa schopnosť identifikovať a ošetriť rôzne zranenia, ako sú odreniny, rezy, modriny alebo zlomeniny, a tiež vedieť ako poskytnúť prvú pomoc pri rôznych zdravotných stavoch, ako sú napríklad hypotermia, dehydratácia alebo zápal pľúc. Je tiež dôležité vedieť ako sa starať o seba v prípade, že ste sami v prírode a nemáte prístup k lekárskym pomôckam alebo lekárom.

Okrem toho by ste mali mať aj znalosti o tom, ako sa starať o svoje oblečenie a vybavenie v prírode, aby ste sa vyhli poškodeniu alebo zničeniu. To zahŕňa aj schopnosť opravovať a údržiavať svoje vybavenie, ako napríklad nože, sekery, luky alebo iné nástroje.