Chat GPT-4

Chat GPT-4 je nástupca Chat GPT-3, ktorý bol vydaný v roku 2020 spoločnosťou OpenAI. Chat GPT-3 je najväčší jazykový model, ktorý bol kedy vytvorený, s 175 miliardami parametrov. Svojou schopnosťou generovať text a odpovedať na otázky sa stal populárnym nástrojom pre rôzne aplikácie, ako sú chatboty, personalizované odporúčania, vyhľadávanie a preklady.

Chat GPT-4 by mal byť ešte lepší a schopnejší ako jeho predchodca, s ešte väčším množstvom parametrov a schopnosťou ešte presnejšie rozpoznávať jazyk a kontext, v ktorom sa nachádza. Medzi očakávané vylepšenia patrí aj schopnosť generovať viacero odpovedí na danú otázku, aby sa minimalizovala pravdepodobnosť, že model bude odpovedať jednoducho len na základe svojich predchádzajúcich znalostí.

Avšak, vyššia výpočtová sila a výkon, ktorý bude potrebný pre tento model, si vyžiada aj viac energie a času na trénovanie, čo môže byť problémom pre spoločnosti a organizácie, ktoré chcú tento model používať.

Očakáva sa, že Chat GPT-4 bude mať vplyv na ďalší vývoj jazykových modelov a poskytne nové možnosti v oblasti umelej inteligencie a spracovania prirodzeného jazyka.