Čo je Darkweb

Darkweb je časť internetu, ktorá je inak dostupná len prostredníctvom špeciálnych prehliadačov a je obvykle používaná na nelegálne alebo neetické účely. Môže to zahŕňať aktivity ako obchod s drogami, zbraniami alebo falšovanými dokumentmi, ako aj iné kriminálne činnosti. Napriek tomu, že môže byť darkweb lákavý pre niektorých ľudí kvôli jeho anonymita, je dôležité si uvedomiť, že jeho používanie je riskantné a môže viesť k vážnym následkom, vrátane trestných stíhaní.